Agenda

Verdiepingstraining gesprekstechnieken voor Aandachtsfunctionarissen

  • 16 april 9:00 tot 16 april 12:00
  • Locatie: Schipholpoort 2, Haarlem

Door: LOCK

Onderwerpen die aanbod komen: 

  • Informatie up-date rondom de meldcode en kennis m.b.t. huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • Ervaring uitwisselen met het werken met de meldcode, stand van zaken rondom het plan van aanpak implementatie en borging van de meldcode.
  • Gespreksvaardigheden met betrekking tot het aangaan van gesprekken met ouders en over zorgensignalen.
  • Uitleg en toepassingen van het Motivatiemodel van Prochaska en diClemente.
  • Gespreksvaardigheden met betrekking tot het praten met kinderen over (mogelijke) onveilgiheid en moeilijke onderwerpen, zoals mishandeling en misbruik.
  • (eigen) Casuistiek bespreken.

Doelgroep: aandachtsfunctionarissen die de volledige training voor AF gevolgd hebben 

·             

Gebruik het onderstaande formulier om u aan te melden voor deze bijeenkomst: