Agenda

Samenwerking onder spanning

  • 7 maart 9:00 tot 7 maart 12:00
  • Locatie: Schipholpoort 2, Haarlem

U kunt zich niet meer aanmelden voor deze training

 

Inhoud Algemeen

Alle trainingen van Buro Pro Ago wortelen in de methode van ‘Solution Focused Brief Therapy’, wat intussen verbreed is tot ‘Oplossingsgericht Werken (OW)’. Met deze methode wordt de deelnemer geholpen om creatief te denken over manieren om een probleem op te lossen of te verkleinen, zonder veel tijd te besteden aan de analyse van een probleem. Deze methode is speciaal ontworpen om meervoudige problemen aan te pakken waarbij een ‘oorzaak’ niet direct duidelijk is en waarbij communicatie een grote rol speelt. Oplossingsgericht Werken is een ‘systeem benadering’: de methode is erop gericht om alle krachten die er zijn rond een meervoudig probleem dezelfde kant op te laten werken. Alle trainingen van Buro Pro Ago zijn gericht op het gebruik van ‘parallelprocessen’. Pro Ago helpt de professionals in de training altijd te kijken naar de overeenkomsten tussen de verschillende niveaus waarop hun interventies effect moeten hebben: “ Wat we in de training doen moet lijken op wat de intern begeleider doet met de leerkrachten die een beroep op haar doen of met de kinderen die ze op weg helpt. De directeur kan op dezelfde manier met zijn personeel omgaan. En de vaardigheden zijn op dezelfde manier toepasbaar in de klas, in het contact tussen leerkracht en kinderen en de leerkracht en de ouders.”

Alle trainingen van Buro Pro Ago zijn actief. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zowel binnen de trainingssessies, maar vooral ook daarbuiten, in hun dagelijks werk, experimenteren met gedrag. De samenwerking tussen ib-er en directeur is essentieel bij het maken van beleid in de school op het punt van samenwerking met ouders. In de training wordt optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden van beide disciplines.

De training beslaat zes dagdelen. De trainingsgroep bestaat uit maximaal 12 directeuren en IB-ers (bij voorkeur 6 koppels van 6 scholen; koppels krijgen voorrang bij aanmelding). Tijdens de trainingsbijeenkomsten en daartussen, in de ‘huiswerkopdrachten’, wordt veel aandacht besteed aan de samenwerking tussen directeur en IB-er.

Datumafspraken 2019

Donderdag 7 maart, 21 maart, 4 april, 18 april, 16 mei en 6 juni

Tijd: 09.00-12.00 uur, locatie Schipholpoort 2, Haarlem.

Gezien het beperkt aantal plekken en de kosten die verbonden zijn aan de training wordt aanwezigheid verwacht tijdens alle bijeenkomsten