Agenda

Training Aandachtsfunctionaris

 • 15 oktober 9:00 tot 15 oktober 12:00
 • Locatie: Schipholpoort 2, Haarlem.

Er wordt in het schooljaar 2019-2020 één training voor aandachtfunctionarissen aangeboden die bestaat uit 3 dagdelen van 3 uur. Er wordt verwacht dat je bij alle bijeenkomsten aanwezig bent.

 

Dagdeel 1: Signaleren en de Meldcode

Onderwerpen die aan bod komen:

 • kennis en inzicht op het gebied van de verschillende vormen van kindermishandeling en huiselijk geweld;
 • inhoud en doel van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • verantwoordelijkheden als professional op het gebied van signaleren en het gebruik van de meldcode; 
 • objectief signaleren en rapporteren van kindermishandeling en huiselijk geweld; 
 • risicofactoren, beschermingsfactoren en gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling; 
 • rol en taken van de aandachtsfunctionaris.

 

Dagdeel 2: Partnergeweld, Veilig Thuis en Plan van Aanpak opstellen

Onderwerpen die aan bod komen:

 • signalen van partnergeweld en uitleg over spiraal van geweld;
 • inschakelen en samenwerken met Veilig Thuis en andere organisaties; 
 • wet- en regelgeving;  
 • onderling bespreken van (eigen) casuïstiek;
 • opstellen van Plan van Aanpak rondom implementatie en borging van de
 • meldcode; actueel houden van het thema huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • positioneren van de functie van aandachtfunctionaris binnen de school; 
 • kennis van eigen valkuilen en kwaliteiten in jouw rol als aandachtsfunctionaris.

 

 Dagdeel 3: Coachen van collega's en zorggesprekken voeren

Onderwerpen die aan bod komen:

 • stand van zaken rondom Plan van Aanpak implementatie Meldcode
 • onderling bespreken van (eigen) casuïstiek;
 • coachen van collega's op het gebied van aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties;
 • gespreksvoering met ouders en kinderen over zorgsignalen; 
 • confrontatie met behoud van relatie.

 

Aantal deelnemers: minimaal 8 en maximaal 12 personen 

Doelgroep: aandachtsfunctionarissen binnen de basisschool

Data: dinsdag 15 oktober van 9.00 - 12.00 uur (dagdeel 1), de andere dagen zijn 10 december en 21 januari, zelfde tijd en locatie

                                  

 

 

Gebruik het onderstaande formulier om u aan te melden voor deze bijeenkomst: