Agenda

Training aandachtsfunctionaris HG & KM

  • 21 januari 9:00 tot 21 januari 12:00
  • Locatie: Schipholpoort 2, Haarlem

Dagdeel 3: Coachen van collega's en zorggesprekken voeren

Onderwerpen die aan bod komen:

stand van zaken rondom Plan van Aanpak implementatie Meldcode
onderling bespreken van (eigen) casuïstiek;
coachen van collega's op het gebied van aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties;
gespreksvoering met ouders en kinderen over zorgsignalen; 
confrontatie met behoud van relatie.