Agenda

Training Aandachtsfunctionaris HG en KM - online

  • 4 maart 9:00 tot 4 maart 12:00
  • Locatie: online

Training Aandachtsfunctionaris door het LOCK:

4 maart 2021, dagdeel 1: Signaleren en de Meldcode.

25 maart 2021, dagdeel 2: Partnergeweld, Veilig Thuis en Plan van aanpak opstellen.

22 april 2021, dagdeel 3: Coachen van collega's en zorggesprekken voeren.

Er wordt van je verwacht dat je bij alle bijeenkomsten aanwezig bent. 

Gebruik het onderstaande formulier om u aan te melden voor deze bijeenkomst: