Agenda

ONLINE: Sterke rekenaars - passend aanbod - alternatief mini-conferentie verrijken

  • 3 maart 15:00 tot 3 maart 17:00
  • Locatie: online

De mini-conferentie over 'verrijken' i.k.v. afstemming op onderwijsbehoeften van meer- en hoogebegaafde leerlingen, komt te vervallen. Deze wordt in zijn geheel verplaatst naar een nog nader te bepalen datum in het nieuwe schooljaar. 

In plaats van de mini-conferentie zal Suzanne Sjoers (rekenexpert bij SLO) een online workshop verzorgen m.b.t. het vormgeven van passend aanbod voor sterke rekenaars. In het protocol ERWD staan enkele opmerkingen over 'sterke rekenaars' ofte wel de 'subgroep blauw‘ Deze subgroep laten we in het protocol weliswaar buiten beschouwing, maar zij lopen bij het ontbreken van afstemming wel degelijk risico’s.’ Welke risico’s zijn dat? Met welke onderwijsaanpassingen stem je het rekenonderwijs af op de onderwijsbehoeften van deze sterke rekenaars? In deze workshop staan we stil bij deze en andere vragen en krijg je een aantal concrete onderwijsaanpassingen aangereikt.

 

Gebruik het onderstaande formulier om u aan te melden voor deze bijeenkomst: