Agenda

Training IB-er als spil van onderwijsontwikkeling online

  • 23 maart 9:00 tot 23 maart 12:00
  • Locatie: online

In deze cursus ga je samen met IB-ers van andere scholen aan de slag met het inzetten van onderwijsvernieuwingen. Er wordt gewerkt vanuit een positieve en constructieve aanpak vanuit het gedachtengoed van Positive Behavior Support. Belangrijk daarin is dat het gewenste gedrag wordt beloond en dient als uitgangspunt voor de implementatie van onderwijsvernieuwingen.

 Aan de orde komt:

-          De rol van de IB-er in een implementatietraject

-          Diverse werkwijzen tot vernieuwingen in een schoolteam

-          Verschillende typen schoolteams

-          De fases van implementatie en het omgaan met weerstanden.

De training start op 23 maart, de andere dagen zijn 20 april, 20 mei en 10 juni. 

Trainer: Margit Bouma