Agenda

VERVALT Oefenen met oudergesprekken

  • 12 januari 15:00 tot 12 januari 17:00
  • Locatie: Schipholpoort 2, Haarlem

Deze leerkrachtmiddag komt te vervallen i.v.m. de huidige coronamaatregelen.

Oefen oudergesprekken met een trainingsacteur in een klein groepje. Een middag met de focus op persoonlijke feedback en
verdieping vanuit theorie. Iedere situatie uit je praktijk kan de kapstok zijn om te ontdekken wat er goed gaat in een oudergesprek en wat je kan helpen om het gesprek nog beter te laten verlopen. Deze training kan als verdieping gevolgd worden op eerder
gevolgde trainingen, of als eerste kennismaking om op positieve wijze in gesprek te blijven met ouders.
Verzorgd door het Onderwijsloket van PO-ZK i.s.m. Marjolein Kortleven en Anne Broekman (trainingsacteurs)

Wij houden jullie op de hoogte over een alternatieve datum voor dit aanbod.