Alle weblogberichten

Wie is de eigenaar?

19 maart 2014

4 directeuren, 1 beleidsmedewerker en de organisatie OnderwijsAdvies: samen bereiden we het directienetwerk van maart 2014 voor. Het valt niet mee om op maandagochtend direct creatief te zijn. Toch gaat het gesprek al snel over eigenaarschap, schooldoelen stellen, het onderwijsprofiel, ontwikkeling op leerkrachtniveau, ondersteuningsmiddelen en over hoe al deze dingen met elkaar samenhangen.

 En dat op maandagochtend. Na een halfuur raken we echt op dreef en leidt onze discussie naar de volgende vragen voor op de netwerkbijeenkomst:Hoe zorg je dat passend onderwijs over onderwijs blijft gaan?

  • Hoe maak je leraren eigenaar van de schoolontwikkeling?
  • Wat betekent het voor de manier van werken in het onderwijs als leraren eigenaar zijn van de schoolontwikkeling?

1. Hoe zorg je dat passend onderwijs over onderwijs blijft gaan?

Passend onderwijs gaat bij ons over het optimaliseren van het onderwijsaanbod, zodat het past bij de leerlingen van een school. Hoe zorg je dat de resultaten, het aanbod, het didactisch en pedagogisch handelen en het klassenmanagement passen bij de leerlingen van jouw school? Het onderwijs laten aansluiten op de leerlingen vinden wij de kern van het onderwijs en deze kern moet centraal komen te staan in gesprekken en vergaderingen op school.

2. Hoe maak je leraren eigenaar van de schoolontwikkeling?

Een van de directeuren werkt met zogenaamde leerpleinen. Een leerplein is een platform dat bedoeld is om expertise over te dragen binnen de school. Leraren zijn hiervoor verantwoordelijk. Zou het mogelijk zijn om de leerpleinen te koppelen aan de bovengenoemde kern van het onderwijs? Oftewel: zou je door dit te doen leraren meer eigenaar kunnen maken van hun eigen ontwikkeling en de ontwikkeling van het team? In het kader van passend onderwijs betekent dit dat lerarenin teams verantwoordelijk zijn voor de inhoud van het onderwijsprofiel.

3. Wat betekent het voor de manier van werken?

De lerarenspreken met elkaar af welke afspraken zij maken rondom het onderwijsaanbod, didactiek en pedagogiek en hoe ze de kwaliteit hiervan bewaken. De ideeën vanuit de teams en leerpleinen vullen automatisch het jaarplan en het activiteitenplan. Dit betekent dat er ruimte moet komen voor inhoudelijke overleggen waarin we gezamenlijk bepalen waar de school voor staat en wat zij wil uitstralen. En in januari en februari is het spannend, want dan vertellen de leerlingen of deze afspraken aangescherpt moet worden of al leiden tot het gewenste resultaat.

Voldoende diepgang

Terug naar de realiteit: wat betekenen deze vragen voor het directienetwerk? We hebben 2 uur de tijd… De bijeenkomst moet praktisch zijn, voorbeelden geven en niet te theoretisch zijn, maar hij moet wel voldoende diepgang hebben. Gelukkig is het nog lang geen maart en hebben we nog even de tijd om het directienetwerk voor te bereiden.

Lucas Rurup