Alle weblogberichten

Passend onderwijs is kansrijk

19 maart 2014

Het is voor een directeur van een samenwerkingsverband echt genieten om alle verhalen uit de regio te lezen. In de afgelopen maand waren allerlei mensen bereid om mee te werken aan onderstaande blogs en te schrijven over hun ervaringen met passend onderwijs. Over het algemeen lees ik positieve verhalen.

 

Natuurlijk zijn er nog vragen en onduidelijkheden en komen er casussen naar voren waar we nooit aan hadden gedacht. Maar daartegenover staat een hoop creativiteit, flexibiliteit en vastberadenheid om er in de regio met elkaar een succes van te maken.Als ik bedenk hoeveel er al loopt, hoeveel hoeveel er met elkaar wordt opgelost en hoe er in het belang van leerlingen gehandeld wordt, dan kan ik alleen maar trots en blij zijn. Trots op Zuid-Kennemerland en blij dat ik met deze groep collega’s passend onderwijs mag helpen vormgeven.

De nieuwe manier van werken

Met de nieuwe manier van werken is de relatie met ouders zeer belangrijk geworden. Daarnaast dwingt de nieuwe werkwijze overleg en contact tussen scholen af. Maar een nieuwe manier van werken kost tijd en zit nog lang niet in de vaste patronen. We krijgen met regelmaat nog een dossier met een aanvraag voor de Permanente Commissie Leerlingenzorg toegestuurd. Dat sturen we ongelezen terug. Wij willen geen dossiers. Wij willen weten of ouders en de oude en nieuwe school het samen een goede oplossing vinden dat een leerling naar een andere school gaat. Dat is passend onderwijs. Uiteraard speelt de sturing van geld in ons systeem een belangrijke rol. Geld zorgt altijd voor strategisch gedrag. Wij hopen het systeem zo ingericht te hebben dat het strategische gedrag tevens het gewenste gedrag is.

Schrijf uw idealen op

Bent u nog volop bezig om uw eigen samenwerkingsverband in te richten? Schrijf dan uw idealen op en hang ze aan de muur. Hoeveel bureaucratie, controle en bewijsdrift wilt u? Hoe dik wilt u de dossiers hebben en wilt u deze baseren op kindkenmerken of op wat u zelf kunt betekenen voor een leerling? Hoeveel regels wilt u en hoeveel flexibiliteit?

Passend onderwijs geeft zowel verantwoordelijkheid als ruimte aan samenwerkingsverbanden. U bepaalt samen hoe u de komende jaren met elkaar het passend onderwijsaanbod gaat verzorgen. Ook al is het nieuw en onzeker: heb het lef vernieuwend en beter te organiseren. Ga voor uw idealen en bewaak ze.

Nu mag een de volgende pionier het stokje overnemen en de ervaringen met het passend onderwijs delen. Bedankt voor uw interesse en succes in de komende tijd.

Lucas Rurup