Alle weblogberichten

Consulent gedrag in beeld

17 september 2019

In deze serie blogs (.... in beeld) staat de expertisepool van het samenwerkingsverband centraal. Iedere maand stellen we een expert aan jullie voor die ondersteuning kan bieden bij specifieke vragen rondom een leerling bij jullie op school. Deze maand het eerste blog over: Wendela Weel, consulent gedrag.

1. Wie ben je?

Ik ben Wendela Weel. Ik woon in Castricum samen met mijn vriend Koen en onze twee dochters.

2. Waar werk je? (voor welk expertisegebied)

Ik werk bij samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland, voor 2,5 dag in de week, als consulent gedrag.

3. Wat vind je het leukste aan je werk?

Het leukste vind ik dat ik op zo veel verschillende scholen binnen mag kijken. En vooral als het dan lukt om iedere keer in samenspraak met school, leerkracht, leerling en ouders een stapje verder te komen in het passend maken van het onderwijs.
Ik vind het eigenlijk het leukst om leerkrachten op een ander spoor te kunnen zetten. En het sparren met leerkrachten vind ik interessant. Als je dan ziet dat in of na een gesprek/observatie het niet meer specifiek over die ene leerling gaat, maar dat de hele klas profiteert van een andere kijk of aanpak van de leerkracht.

4. Wat vind jij de belangrijkste rol van de consulenten gedrag binnen het samenwerkingsverband?

Ik vind twee dingen sowieso van belang:

  • Dat we op korte termijn oproepbaar zijn voor scholen, en wel op alle lagen binnen de school (leerling, groep, leerkracht team en ouders) ondersteuning kunnen bieden.
  • Dat we ondersteuning bieden op alle facetten van het gedrag. Het kan om een groep leerlingen gaan waar het niet lekker loopt en waar we werken aan het versterken van de positieve groepsdynamiek, maar ook een leerkracht die vastloopt in de communicatie met een leerling, of een team die meer expertise wil rondom passend onderwijs in relatie tot gedrag, etc.


5. Wanneer heb je voor het laatst contact gehad met een reguliere school?

Vanochtend nog, toen was ik op een school voor een observatie in de klas.

6. Waar ging dat over?

Het gaat over een leerkracht met een vraag rondom één specifieke leerling. Deze leerling kan in de klas goed werken maar in vrije situaties laat hij niet passend gedrag zien. In deze situaties komt hij vaak in conflicten met andere leerlingen en is hij moeilijk aan te sturen door de leerkracht. Ook reageert hij veelal fysiek als hij boos is. De leerkracht wil graag handvatten en tips hoe hij hiermee om kan gaan. De eerste tip die ik heb gegeven is: structureer de pauze voor. En bespreek achteraf (na de vrije situatie) met de leerling wat goed ging. Bij deze leerkracht kom ik nog een keer observeren, we hebben een nieuwe afspraak gemaakt.

Dit is een mooi voorbeeld van een traject waarbij ik een leerkracht kan inspireren om vanuit het positieve te denken: wat lukt al, wat gaat wel goed - en daar veel aandacht aan te geven. Dat is zo belangrijk.

7. Zijn er nieuwe ontwikkelingen binnen jouw expertisegebied die interessant zijn voor de scholen om te weten?

Wat mezelf betreft: ik ga de opleiding doen tot trainingsacteur. Daarmee kan ik scholen begeleiden in het oefenen met lastige situaties/gesprekken. Door een reactie van een ouder na te spelen, of door bepaald gedrag van een leerling te spelen, krijgen leerkrachten de kans te oefenen om anders te reageren en hun reactie anders af te stemmen.
Hoe die trajecten er precies uit gaan zien, moet nog uitgekristalliseerd worden.

Verder zijn we, mijn collega’s Nienke Bolderheij en Anja Wierts, nog steeds bezig om onszelf op de kaart te zetten. We willen ons ook meer profileren richting het gespecialiseerd onderwijs. We zijn immers voor iedereen inzetbaar.

8. Wat vind je succesvol aan Passend Onderwijs in onze regio?

Wat een lastige vraag! Wanneer is iets geslaagd? Ik zie dat scholen in ons samenwerkingsverband erg bereid zijn om dingen op te pakken om voor iedere leerling een juiste plek te vinden.

Op het gebied van gedrag zijn er echter altijd nog wel stappen te zetten. Vooral als je kijkt naar het pedagogische stuk.

We zijn als samenwerkingsverband denk ik erg toegankelijk. Wij krijgen als consulenten gedrag bovendien veel vertrouwen van het samenwerkingsverband om te doen wat we willen en te doen waar we goed in zijn. Het hoeft allemaal niet volgens protocollen (aanvraag trajecten, toekenning uren en dergelijke). Het belang van de leerlingen staat echt voorop, en scholen weten ons steeds beter in te zetten. We zijn denk ik laagdrempelig.

9. Als je het samenwerkingsverband een advies zou mogen geven, wat zou dat dan zijn?

Het inzoomen op pedagogisch beleid goed vasthouden. Ik denk dat de aandacht die er nu al is en die er ook nog meer gaat komen, dat die echt doorgezet moet worden. En dan doel ik op bijvoorbeeld het project IK+JIJ=WIJ en de leerkrachtmiddagen over groepsdynamiek en meidenvenijn.

10. Hoe bereik je Wendela?

Wil je meer informatie over Wendela Weel of met haar in contact komen, kijk dan hier of stuur haar een email.

 

Wendela Weel
Wendela Weel

Wendela Weel werkt als consulent gedrag bij POZK

Ook van deze auteur: