Alle weblogberichten

IKC Zuid-Kennemerland in beeld

25 november 2019

In deze serie blogs (.... in beeld) staat de expertisepool van het samenwerkingsverband centraal. Iedere maand stellen we een expert aan jullie voor die ondersteuning kan bieden bij specifieke vragen rondom een leerling bij jullie op school. Deze maand in het derde blog aan het woord: Simone de Waart, directeur van het IKC Zuid-Kennemerland, locatie Focus.

1.       Wie ben je?

Ik ben Simone de Waart, directeur van IKC Zuid-Kennemerland, locatie Focus. Ik woon in Haarlem met mijn man en twee kinderen. Dit is mijn derde jaar als directeur. Daarvoor werkte ik jaren als leerkracht en later interne begeleider in Amsterdam. Vooral op scholen in ‘achterstandsgebieden’. Dat ligt me het meest, werken met kinderen bij wie het niet allemaal vanzelf gaat.

2.       Waar werk je? (Voor welk expertisegebied?)

Op de IKC’s verzorgen wij onderwijs aan leerlingen die moeite hebben met sociaal gedrag of hinder ondervinden van uiteenlopende leerproblemen. Of een combinatie van die twee. Het gaat om kinderen die in het reguliere basisschool onvoldoende tot ontwikkeling komen, ondanks alle inspanningen op die scholen. Het IKC heeft ook een locatie in Schalkwijk, daarvan zitten onderbouw en middenbouw op de Satelliet en de bovenbouw op de Dumontschool. Beide vestigingen hebben een eigen locatieleider, dat is Karen Flantua op de Satelliet en Marieke Kokkeel op de Dumontschool. Annet Stroosnijder is directeur van het IKC Schalkwijk. Op alle drie de vestigingen wordt Speciaal Onderwijs en Speciaal Basisonderwijs geboden. We werken samen met Kenter Jeugdhulp; onderwijs en zorg gaan dus samen in de IKC’s.

3.       Wat vind je het leukst aan je werk?

Onze kinderen én hun ouders! De diversiteit van deze doelgroep. Ik hou van ‘net ff anders’, van het puzzeltje, samen zoeken naar wat wél lukt; hoe komt dit kind tot leren, wat is daarvoor nodig, van wie en hoe? Daarnaast: ons IKC team, dat is geweldig! De medewerkers hier zijn altijd bereid om een kind een nieuwe kans te geven, elke dag weer. Ze geven nooit op, dat vind ik zó knap! En de samenwerking met Jeugdzorg is ook heel fijn. Ik heb ontzettend veel geleerd van onze ‘Kenters’ (professionals van Kenter Jeugdhulp red.). Zij boren soms net weer iets anders aan dan wij tot dan toe zagen. Bijvoorbeeld als het gaat om de rol van ouders als partner. En dat je af en toe over je eigen schaduw heen moet stappen, een beetje meebuigen of ‘sorry’ zeggen, zodat je weer samen verder kan. De bereidheid om samen te werken in dit team, daar geniet ik het meest van.

4.       Wat vind jij de belangrijkste rol van het IKC Zuid-Kennemerland binnen het SWV?

Onze rol als ‘achtervang’ voor het reguliere basisonderwijs vind ik op dit moment het belangrijkst. De IKC’s weten van elkaar hoeveel plekken er zijn op de verschillende locaties, daarin kunnen we snel schakelen. Je gunt ieder kind een reguliere setting, maar als dat even niet kan of lukt, dan kan een onderwijs-zorgschool zoals het IKC het overnemen. Met het doel dat het na verloop van tijd weer wél lukt in regulier. Dat gebeurt nu eigenlijk nog te weinig, een plaatsing is toch nog vaak voor de hele basisschoolperiode. Daar hebben we met elkaar – speciaal én regulier - nog een slag te slaan en daar zijn we volop mee bezig.

5.       Wanneer heb je voor het laatst contact gehad met een reguliere school?

Vandaag nog, telefonisch. Ik sprak een reguliere school die een leerling van locatie Focus opneemt.

6.       Waar ging dat over?

De vraag was wanneer wij deze leerling uitschrijven zodat zij kunnen inschrijven. Die leerling kwam een tijdje geleden van een reguliere basisschool naar ons en kan nu dus instromen op een andere reguliere school die hem kan bieden wat hij nodig heeft. Dat is goed nieuws! 

7.       Welke nieuwe ontwikkelingen binnen jouw expertisegebied zijn interessant voor scholen?

We zijn nu nog vooral bezig om de drie IKC-locaties met SO/SBO aanbod goed vorm te geven, dat is een proces dat volop in ontwikkeling is. Verder denken we na over de manier waarop wij als IKC nog meer kunnen betekenen voor de reguliere basisscholen. We willen er nog veel meer zijn voor hen, die uitwisseling van expertise nog veel steviger neerzetten. Naar de scholen toe om leerkrachten te ondersteunen én hen bij ons mee laten kijken. We gaan een werkgroep formeren die goed gaat inventariseren waar de behoefte ligt bij scholen richting de IKC’s en hoe we die behoeften kunnen koppelen aan de expertise die aanwezig is. Daar heeft het Samenwerkingsverband natuurlijk ook een rol in. Mij lijkt het ideaal als de IKC’s – naast de onderwijs/zorg functie die zij hebben - een laagdrempelige vraagbaak kunnen zijn voor scholen, waar je altijd terecht kunt als je het even niet meer weet met een leerling op je eigen school.

8.       Wat vind jij succesvol aan Passend Onderwijs in onze regio?

De samenwerking die er is in deze regio, tussen allerlei spelers in onderwijs en Jeugdzorg, die vind ik heel erg goed. Het Samenwerkingsverband vervult echt een sleutelrol in het contact tussen SO/SBO, Jeugdzorg en regulier onderwijs. De basis van vertrouwen die er ligt, dat er ruimte is om iets uit te proberen, buiten de box te denken. Dat is heel fijn werken. De geldzaken zijn goed en duidelijk geregeld, terwijl die soms juist heel vertragend kunnen werken. Hier speelt dat vrijwel niet. Er zijn natuurlijk wel kaders, maar er is vooral veel vertrouwen richting de scholen. Daardoor kan er snel worden geschakeld en direct worden gedaan wat er moet gebeuren. 

9.       Als je het SWV een advies zou mogen geven, wat zou dat dan zijn?

Ik weet het écht niet. We hebben al heel veel contact, we weten elkaar te vinden. Daar gaat het om, dus laten we dat vooral nog verder uitbouwen.

10.   Hoe kunnen we het IKC Zuid-Kennemerland bereiken?

Nu nog via de adressen en telefoonnummers op de website van de IKC-locaties:
https://ikczuidkennemerland.nl en www.antoniushaarlemwest.nl of per telefoon: 023 55 126 14 (locatie Focus); 023 53 332 36 (locatie Satelliet) en 023 53 320 17 (locatie Dumont). Mijn ideaal is één telefoonnummer voor alle IKC’s, waar je iemand aan de telefoon krijgt die je gelijk verder kan helpen.

Simone de Waart
Simone de Waart

Simone de Waart is directeur van het IKC Zuid-Kennemerland, locatie Focus.