Alle weblogberichten

Het Kernteam: Samenwerken 2.0

18 februari 2021

De verbinding tussen onderwijs en zorg voor jeugd, is een belangrijk aspect van passend onderwijs. In dit blog vertelt Joyce van der Zwart, procesbegeleider van het project Versterken Kernteams, hoe deze verbinding heel concreet vorm krijgt in de Kernteams in ons samenwerkingsverband. Vragen op het snijvlak van onderwijs en jeugdhulp staan centraal en worden opgepakt vanuit de diverse expertises van de leden. Over hoe samenwerking meer kan opleveren dan de som der delen.

Joyce van der Zwart

Wie ben je?
Ik ben Joyce van der Zwart, 54 jaar en moeder van een dochter van (nét) 18. Wij wonen in een leuk huis uit 1900 in Santpoort-Noord samen met onze hond Rover. Ik ben dol op de duinen en de zee, maar hou ook erg van de stad Haarlem. Verder heb ik een voorliefde voor alles wat mensen met elkaar kan verbinden: de natuur, muziek, zingen, koken, lekker eten. Verbinding maken staat ook in mijn werk centraal.

Wat is jouw functie binnen ons SWV?
Bij het samenwerkingsverband ben ik de procesbegeleider van het project Versterken Kernteams. Ik begeleid scholen bij de opzet van een goed lopende samenwerking tussen school, het CJG, de Jeugdgezondheidszorg en Leerplicht. Sinds kort werk ik samen met Nikki Jansen, zij zorgt voor de organisatie van alles wat met de Kernteams te maken heeft. In september 2020 zijn we ook gestart in het voortgezet onderwijs. Mijn werkgever is het CJG, maar mijn werkplek is het kantoor van het Samenwerkingsverband POZK. En nu even mijn eigen zolder, maar dat geldt voor meer mensen.

Wat vind je het leukst aan je werk?
Alles draait om de verbinding tussen onderwijs en zorg voor kinderen en jongeren. Het allerleukst vind ik dat je die verbinding ook daadwerkelijk ziet ontstaan. Vanuit het onderwijs dienen zich onderwerpen aan die raken aan jeugdhulp en vice versa, het snijvlak van onderwijs en jeugdhulp. Via de Kernteams komen die twee werelden bij elkaar. Ik vind het mooi om te ervaren hoe iedereen elkaar probeert te begrijpen en te versterken vanuit het eigen werkveld, met de eigen expertise. Er groeit begrip voor ieders rol in het geheel. Als het soms niet lekker loopt, komt dat niet door onwil of onvermogen, maar omdat iedereen te maken heeft met andere kaders. Elkaar willen begrijpen helpt het proces vooruit. Ik merk dat het belang van verbinding breed wordt gedragen. Iedereen wíl samenwerken. Over de manier waarop dat in de Kernteams is georganiseerd, is goed nagedacht. Het loopt! 

Wat vind jij de belangrijkste meerwaarde van de Kernteams? 
Dat je echt bij elkaar zit, letterlijk. Samen om de tafel, digitaal of live. De betrokken organisaties krijgen een gezicht voor de school, dan ontstaat de samenwerking. Die wederzijdse kennismaking, dat je ziet dat we allemaal mensen zijn. Het maakt elkaar opzoeken makkelijker, ook als je nieuw bent voor elkaar. Soms zijn de lijnen al goed tussen organisaties, dan is het niet altijd nodig om zo’n heel traject te doorlopen. Als dat zo is, gaan we op maat werken. Bij twijfel: neem contact op, dan kijken we wat helpend is. Ik zie IB-ers zo hard werken! Schakel de mensen in die met je mee kunnen denken. Je hoeft het niet alleen te doen, je mag en kan het samen met een heel Kernteam doen! 

Welke onderwerpen komen zoal aan de orde?
In de eerste Kernteambijeenkomst staat het thema ‘nabijheid en beschikbaarheid’ centraal. Aan de hand van casuïstiek uit de onderwijspraktijk bespreken we vragen als: hoe werken we complementair aan elkaar, waar is mogelijk spanning op de relatie en waar breiden we ons Kernteam tijdelijk uit? In de tweede bijeenkomst is het thema ‘samen verder professionaliseren’ aan de beurt. Denk aan het zichtbaar maken van het Kernteam op school. Met als voornaamste doel: Het normaliseren van de inzet van het Kernteam voor ouders, maar ook voor leerkrachten. Uitdragen dat het heel normaal is dat vanuit andere invalshoeken wordt meegedacht met een school. Hele concrete onderwerpen, vooral gericht op informeren, zijn ook: Veilig Thuis, de route van veiligheid naar onveiligheid, wie is wanneer aan zet? De Beschermtafel, wat is dat? Samenwerken 2.0. Het voeren van regie. Wat versta jij daar onder vanuit jouw rol binnen het Kernteam? Dat kan voor onderwijs of zorg heel verschillend zijn. Of een thema als Thuiszitters, dat is vooral in het VO aan de orde, maar zeker ook binnen het PO.

Wat is de opbrengst van de Kernteams tot nu toe, welke verschillen zie je?
Het Kernteam is inmiddels een begrip geworden in Zuid-Kennemerland, sowieso in het primair onderwijs, maar inmiddels ook in het VO. Er is duidelijk meer verbinding tussen Passend Onderwijs en CJG, GGD en de Leerplichtambtenaar, de lijnen zijn veel korter. In maart vorig jaar, toen corona uitbrak, was er ineens een compleet nieuwe situatie. Wat overkomt ons nu? Hoe gaan we dit doen? Er kwamen reacties van scholen waar het Kernteam al actief was; zij waren blij dat daar al in was geïnvesteerd. Daar hebben we echt profijt van in deze periode. Ik ben er trots op dat we online toch doorgepakt hebben. Dat vond ik zelf best een hobbel, ik hou van de relatie, menselijk contact. Live is beter, maar stel je voor dat we dit niet hadden gedaan? Dan was de investering nu ver weg geweest.

Wat ervaar jij als de grootste uitdaging bij dit project?
De toekomstbestendigheid van de Kernteams. Het project is fantastisch van start gegaan. Als je ziet waar we vandaan kwamen en waar we nu zijn: chapeau voor iedereen. Hoe gaan we ervoor zorgen dat we deze werkrelatie overeind houden, ook na de opstartfase? Hoe gaan we dat verder vormgeven en misschien ook wel weer door ontwikkelen? We moeten blijven investeren in de relatie. Al was het maar vanwege de vele wisselingen bij de verschillende organisaties. Als we goed willen blijven samenwerken, dan moeten we elkaar op de hoogte houden, zéker van nieuwe ontwikkelingen.

Als je het SWV een advies zou mogen geven, wat zou dat dan zijn? 
Blijf uitreiken naar anderen, de samenwerkingspartners. Blijf je kennis en kunde delen.

Hoe kunnen scholen die willen deelnemen aan het project Versterken Kernteams dit regelen? 
Joyce mailen via kernteam@po-zk.nl of bellen via 06 51879295. Laat je informeren via de website van het samenwerkingsverband. En bij twijfel: toch bellen!