Alle weblogberichten

Passend onderwijs voor intern begeleiders en leerkrachten

11 april 2014

Ieder schooljaar organiseert ons samenwerkingsverband 4 bijeenkomsten voor intern begeleiders. Hierbij staat steeds een onderwerp centraal uit de dagelijkse onderwijspraktijk.

We streven er altijd naar om interessante en inspirerende externe sprekers uit te nodigen, zo was het thema van afgelopen september ‘escalerend gedrag’. Dr. Kees van Overveld was door ons uitgenodigd om hierover te spreken.

Traject voor intern begeleiders

Na de prikkelende workshop van Kees wilden enkele van de aanwezige intern begeleiders meer weten over gedrag op school en in de groep. In gesprek met Kees ontstond toen in eerste instantie de gedachte om dit thema schoolbreed meer uit te werken. En na een gesprek met mij als onderwijsconsulent besloten we om samen een traject op te zetten voor alle intern begeleiders op het niveau van het samenwerkingsverband.

Masterclasses gedrag

Geïnteresseerde intern begeleiders konden hun vragen rond het thema ‘gedrag’ opsturen, en op basis van deze vragen ontwikkelde Kees een masterclass gedrag. Het samenwerkingsverband faciliteerde dit initiatief van enkele intern begeleiders en zorgde ervoor dat Kees werd uitgenodigd om te spreken. De belangstelling voor deelname aan deze masterclasses, 3 middagen van 3 uur, was enorm. Kees sloot aan bij de onderwijsbehoeften van de intern begeleiders en dat leverde een mooie mix van onderwerpen op met een sterk inhoudelijke verdieping.

Voorkomen is beter dan genezen

Kees legde in de masterclasses vooral de nadruk op de preventieve aanpak van gedragsproblemen. Dit houdt in dat je vooral moet insteken op groepsniveau middels een groepsplan gedrag. Daarbij is de grote vraag wat de groep nodig heeft op het gebied van groepsvorming en sociaal-emotioneel leren. Ook werd de betrekkelijkheid van de DSM IV/5 besproken. Gedragskenmerken werden omgezet van een gedragsstoornis naar onderwijsbehoeften. Het gaat er uiteindelijk om dat we leren om te gaan met gedrag in plaats van met een stoornis.

En verder

Als vervolg op de masterclasses voor intern begeleiders hebben we 3 workshops voor groepsleerkrachten georganiseerd, waarvan de eerste inmiddels heeft plaatsgevonden. De leerkrachten komen 3 keer bij elkaar om te spreken over concrete voorbeelden uit hun dagelijkse praktijk en over hoe ze daarmee om kunnen gaan. Ook hiervoor was de belangstelling groot. Ik vind het fijn om mee te kunnen werken aan projecten die leerkrachten en intern begeleiders helpen bij het bieden van beter en passender onderwijs.

Maria Zaal