Alle weblogberichten

Wat doet een ouderconsulent?

29 april 2021

Ouders zijn een belangrijke gesprekspartner voor scholen. Je hebt elkaar nodig, zéker als het met een leerling anders loopt dan je verwacht en hoopt. Juist dan kan de samenwerking tussen school en ouders onder spanning komen te staan. Dan is het goed om te weten wat onze ouderconsulenten Henriëtte Lemmen en Petra den Boer kunnen betekenen; voor ouders én voor scholen. Wat doet een ouderconsulent eigenlijk? Een kleine schets uit de praktijk.

Even voorstellen
Graag stellen wij ons aan u voor als ouderconsulenten van Samenwerkingsverband passend onderwijs Zuid-Kennemerland. Wij, Petra den Boer en Henriëtte Lemmen kunnen zowel door ouders als door scholen worden benaderd. Regelmatig worden we betrokken bij situaties waarin het een uitdaging is om als school en ouders samen op te trekken. Onze rol lijkt misschien wat tegenstrijdig op het eerste oog; aan welke kant staat de ouderconsulent als zowel ouders als  scholen die hulp kunnen inroepen? We leggen het graag uit aan de hand van een praktijkvoorbeeld.

Jim
De vader van Jim maakt zich zorgen, want zijn zoon gaat al geruime tijd vrijwel iedere ochtend met tegenzin naar school. Onlangs is er iets vervelends gebeurd op school, dat is nog steeds niet opgelost. Jim wil sindsdien helemaal niet meer naar school. Zijn vader heeft hem ten einde raad maar ziek gemeld. Inmiddels zit Jim al drie dagen thuis.

School attendeert de vader van Jim op de mogelijkheid om een ouderconsulent van het Onderwijsloket erbij te betrekken. Hij leest op de website van het samenwerkingsverband wat wij doen. Vader belt de ouderconsulent en doet zijn verhaal. Zijn belangrijkste vraag: ‘Wat kan een ouderconsulent betekenen voor Jim?’.

Luisteren
De ouderconsulent luistert naar de zorgen van vader en hoort zijn spanning over de situatie. Hij vertelt ook over de dingen die wél goed gaan en over wat hij als oplossing zou zien. Hij heeft in de afgelopen periode al best veel gesprekken gehad met de leerkracht van zijn zoon en daarna ook met de intern begeleider erbij. Dus hij weet wel hoe school erover denkt. De situatie is nog niet verbeterd. Nu wil hij graag in gesprek gaan met school in aanwezigheid van de ouderconsulent.
 
Om voor deze ouder goed aan de slag te kunnen, vinden wij het als ouderconsulent heel belangrijk dat ouders en school naar een oplossing willen zoeken waar zij beide achter kunnen staan. Alleen een voorstel waar zij allebei ‘ja’ op kunnen zeggen heeft kans van slagen, is onze ervaring.     
De ouderconsulent bespreekt daarom met vader dat het meerwaarde heeft om school te bellen en om samen in gesprek te gaan. Ook school heeft immers een eigen kijk op de situatie; een verhaal met zorgen en mogelijkheden. Het is belangrijk dat ook díé kant van het verhaal wordt gehoord.

Gesprek
Er volgt een gesprek met vader en de school, de ouderconsulent is daarbij. Er is van tevoren afgesproken dat Jim het eerste kwartier aansluit om zijn verhaal te vertellen. Door op deze manier elkaars zorgen, frustraties en wensen te horen, wordt het voor iedereen al wat duidelijker wat er nodig is om veranderingen in gang te zetten. De ouderconsulent helpt vader en school om het gesprek zo te voeren dat zij allebei beter kunnen luisteren naar elkaars kijk op de situatie.

Vader denkt aanvankelijk: ‘School doet niets met mijn zorgen’ en school denkt juist: ‘Vader en zoon gaan problemen uit de weg door hem ziek te melden’. De sfeer wordt meer ontspannen door open en eerlijk te spreken over de zorgen die achter die harde standpunten schuilgaan. Het lukt vader en school om de belangen te horen van de ander. Vader wil dat zijn zorgen serieus worden genomen en school wil dat vader en zoon meer hun best doen om de situatie te keren. Het lukt hen om samen afspraken te maken over aanpassingen in de klas én over de manier waarop ouder, kind en school met elkaar in het vervolg kunnen communiceren over gebeurtenissen op school.

Ruimte
Nu is er ruimte ontstaan om verder te zoeken naar mogelijkheden. Ouder en school maken bij een volgend gesprek afspraken over wat Jim nodig heeft om met vertrouwen naar school te blijven gaan. En over wat de leerkracht nodig heeft om Jim én de andere kinderen te kunnen bieden wat er nodig is op een schooldag. De consulent gedrag van het samenwerkingsverband wordt gevraagd door school om praktische adviezen te geven. Ook wordt een evaluatiemoment gepland, waarop ouders en school samen de aanpak en eventuele aanpassingen met elkaar bespreken.

De ouder van Jim en school staan beide achter de gemaakte afspraken en ook Jim weet ervan. Ze plannen in overleg hoe ze het gaan aanpakken en gaan allebei voor een positief vervolg met als gezamenlijk doel dat Jim met weer met plezier naar school kan.

Petra den Boer en Henriëtte Lemmen zijn de ouderconsulenten van ons Onderwijsloket