Alle weblogberichten

Versterken Rekenonderwijs aanrader!

30 juni 2021

Het project Versterken Rekenonderwijs heeft het afgelopen jaar - ondanks de corona-omstandigheden - mooie vruchten afgeworpen op de deelnemende scholen. Eén van die scholen is Jong Geleerd in Halfweg. Onderwijsconsulent Nienke Bolderheij ging in gesprek met interne begeleider Sandra de Maar. Die is enthousiast: 'Eigenlijk zouden álle scholen hier gebruik van moeten maken'.

Illustratie: Visual notes

Waarom hebben jullie je aangemeld voor het project Versterken Rekenonderwijs?
De aanleiding was dat de rekenspecialist, die we aangetrokken hadden met de ‘corona-gelden’, telkens tegen hetzelfde probleem aanliep. De kinderen hadden te weinig inzicht in hoe ze tot een uitkomst kwamen bij rekenen. In de groepen werd echt te weinig gebruik gemaakt van inzichtelijk rekenen. En het materiaal dat wel in huis was, werd onvoldoende benut. Hierdoor bleven leerlingen te lang in fase oranje. Daarnaast stond het boek van het ERWD-protocol ongebruikt in de kast en leefde het thema nog niet genoeg in het team.  

Wat heeft het project jullie opgeleverd?
Door de rekenkist met aantrekkelijk materiaal die we hebben ontvangen, maar ook door de interactieve en aansprekende teamtraining vanuit OnderwijsAdvies, wordt er bij ons nu echt veel meer met materiaal gerekend. De leerkrachten hebben meer zicht gekregen in de verschillende rekenmodellen en ze hebben beter op hun netvlies wat hun rol is in de verschillende fasen van het ERWD-protocol. Verder zie ik als interne begeleider dat gaandeweg bij het rekenen de leerjaren beter op elkaar aansluiten én is er een aanzet tot een Kwaliteitskaart Rekenen gemaakt. 

Waar ben je het meest trots op?
Dat we schoolbreed meer materiaal zien aan de instructietafels. Leerkrachten pakken de rekenproblematiek nu gerichter en planmatiger aan, de hiaten in de rekenontwikkeling worden stap voor stap ingevuld. De leerkrachten zijn zich bewuster geworden van de fasen die een leerling moet doorlopen om tot een beter rekenbegrip te komen.

Heb je tips voor andere scholen die mee gaan doen met het project?
Geef je vooral op en maak er een leuke, interactieve studiedag van! Dat je veel input kan geven om de begeleidingsuren zo op maat mogelijk voor je school in te zetten, is heel prettig. De samenwerking met zowel PO-ZK als OnderwijsAdvies verliep heel gemakkelijk.  

Laatste vraag: Waar gebruik je de PO-ZK rekenpagina voor?
Voor hulp bij materiaalinzet, handelingsplannen en onderbouwing naar team.

Kijk op de projectpagina voor meer informatie over Versterken Rekenonderwijs én de Rekenpagina