Alle weblogberichten

We kunnen het sámen doen!

27 september 2021

Deze maand weer aandacht voor onze Expertisepool. (V)SO De Schelp kan op diverse manieren ondersteuning bieden bij specifieke vragen rondom afstemming op de onderwijsbehoeften van zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK). Monique Blom vertelt er meer over.

         

Wie ben je?
Mijn naam is Monique Blom en ik woon in Spaarndam. Ik werk al 36 jaar in het onderwijs; behoor tot de laatste lichting van de KLOS. Maar ik heb behalve kleuters ook veel andere groepen gehad. Na mijn IB- opleiding heb ik een aantal jaren als interne begeleider gewerkt en sinds vier jaar werk ik bij De Schelp. 

Voor welk expertisegebied werk je?
De Schelp is een SO en VSO school voor ZMLK onderwijs. Ik ben coördinator van het expertiseteam. Hulpvragen van scholen komen bij mij binnen, ik vraag bij de school door op de situatie en die informatie neem ik mee naar het expertiseteam. Dat bestaat naast mij uit twee IB-ers, een logopediste en een orthopedagoog. Afhankelijk van de hulpvraag pakt een van hen de vraag op, maar soms is dat ook een andere gespecialiseerde collega, bijvoorbeeld als het gaat om vragen rondom de rekenleerlijnen.

Wat vind je het leukst aan je werk?
Dat we heel laagdrempelig de hulpvragen van scholen kunnen oppakken en daardoor echt een sparringpartner kunnen zijn voor IB-ers en leerkrachten. Onze ZMLK expertise heeft veel toegevoegde waarde. We kunnen vanuit de hulpvraag snel schakelen en het spoor uitzetten voor een leerling; de passende vervolgstap helder maken. Ook als dat een grotere stap moet zijn, bijvoorbeeld een overstap naar een andere onderwijsomgeving. We komen observeren in de klas, kijken naar het functioneren van de leerling maar zeker ook naar leerkrachtgedrag. Wij geven kortdurende adviezen, geen langdurige begeleiding. We delen onze expertise met de bedoeling die van de leerkracht te vergroten. Dat is allemaal ontzettend leuk om te doen.

Wat vind jij de belangrijkste rol van De Schelp binnen het SWV?
Dat wij vanuit onze expertise de meest uiteenlopende ondersteunings- en hulpvragen kunnen oppakken. Als leerlingen met een ontwikkelingsachterstand aangemeld worden op een reguliere school, is er meestal nog veel onduidelijk. Het mooiste is als we daar direct bij betrokken worden. Hoe maak je het onderwijs passend? Maar ook: Hoe lang is het nog passend? In het reguliere onderwijs is de aansluiting met andere leerlingen vaak ingewikkeld. Zolang die aansluiting er is, kun je heel ver komen met een passende eigen leerlijn. Mits het kind happy is. Trek tijdig aan de bel als het niet meer gaat voordat een leerling overvraagd en ongelukkig wordt. Als je op tijd hulp inroept, kun je zoiets voorkomen. Je hoeft niet alles zelf te kunnen. We kunnen het samen doen. Daarom is het zo belangrijk dat scholen ons weten te vinden en ervaren dat onze ondersteuning laagdrempelig bereikbaar is.  

Wanneer heb je voor het laatst contact gehad met een reguliere school en waar ging dat over?
We hebben alweer heel wat hulpvragen besproken in het Expertiseteam. Recent nog een vraag over de start van het leesproces in groep 3 van een leerling. De school maakte zich zorgen over de ontwikkeling van het kind en vroeg zich af wat ervoor nodig was om het aanbod passend te maken zodat het kind weer een stap kon maken. We krijgen op De Schelp trouwens ook regelmatig bezoek van leerkrachten, die willen zien hoe we hier werken en welke ondersteunende middelen we inzetten. Dat is heel verrijkend en brengt scholen op ideeën.

Welke nieuwe ontwikkelingen binnen jouw expertisegebied zijn interessant voor scholen?
We willen de bekendheid en zichtbaarheid van De Schelp vergroten met alle expertise die we in huis hebben. Bijvoorbeeld als het gaat om maatwerk in ontwikkelingsperspectieven. We zijn begin dit schooljaar gestart met VLL en Kwink. Verder oriënteren we ons op het maken van de vertaalslag naar het EDI-model (effectieve directe instructie, red.) naar onze dagelijkse praktijk in de klassen. Momenteel zijn we bezig met een nieuwe expertise- informatiefolder die we willen uitzetten onder de scholen. Zodat we nog beter vindbaar zijn.

Wat vind jij succesvol aan Passend Onderwijs in onze regio? 
Dit samenwerkingsverband bevordert het delen van alle expertise die aanwezig is in de regio. Daar zijn wij heel erg vóór. De manier van werken hier, de laagdrempelige uitwisseling waarbij je de vragen neerlegt bij de scholen waar die expertise daadwerkelijk is. Dit SWV is heel actief, ontwikkelt steeds verder en iedereen is er bovendien heel makkelijk te bereiken. Alles staat op meedenken, samenwerken en voorwaarden scheppen voor passende oplossingen.

Als je het SWV een advies zou mogen geven, wat zou dat dan zijn?
Zo doorgaan; zichtbaar en benaderbaar blijven. En de samenwerking binnen de Expertisepool nog meer bevorderen. Zodat we complementair aan elkaar kunnen werken en wederzijds van elkaar leren: elkaars sparringpartner kunnen zijn. Actief onder de aandacht blijven brengen dat al die expertise aanwezig is en toegankelijk is voor scholen. 

Hoe kunnen we De Schelp bereiken?
Voor hulp en ondersteuningsvragen mailen naar: info@deschelphaarlem.nl Er wordt telefonisch contact opgenomen. De hulpvraag wordt daarna besproken in het Expertiseteam, dan volgt een terugkoppeling met een antwoord of er wordt gezamenlijk een plan opgesteld. Overige gegevens zijn te vinden in onze Exertisepool