Alle weblogberichten

Trots op: pilot Flexgroep Paars

25 mei 2022

Martine Bijvank (specialist hoogbegaafdheid) en Marieke Bovee (IB-er en leerkracht Flexgroep) van de Beatrixschool in Haarlem zijn trots op hun pilot Flexgroep Paars. Zij delen hun ervaring graag met jullie.


Martine en Marieke: 'Deze pilot krijgt zeker een vervolg!'

Vertel!
‘Op onze school bieden we meer- en hoogbegaafde leerlingen naast meer uitdaging in de groep, ook extra uitdaging in onze Flexgroep Oranje. Daar werken ze vooral projectmatig. Dat werkt heel goed, maar we zien daarnaast leerlingen die deze uitdaging eigenlijk ook heel goed kunnen gebruiken, maar op een of andere manier niet bij hun mogelijkheden kunnen. Ze zijn niet happy, hebben soms negatieve gedachten over zichzelf, komen er niet uit. Om te voorkomen dat deze kinderen vastlopen, wilden we hen een vorm van psycho-educatie bieden waardoor zij wél weer verder kunnen en hun talenten kunnen inzetten. Daarover zijn we in gesprek geraakt met Marian Plat, de HB-expert van het samenwerkingsverband, die al voor een casus in onze school kwam. Toen was 1 en 1 al snel 2 en zijn we een pilot gestart: Flexgroep Paars.’

Hoe hebben jullie dat aangepakt?
‘De insteek is vanaf het begin geweest: Leer ons het zelf te doen, het moest dus een train-de-trainer constructie worden zodat we het na de pilot zelf konden overnemen. Samen met Marian kwamen we tot een plan voor het aanbod in deze Flexgroep Paars. Daarin zitten veel elementen van reflex-integratie in de vorm van allerlei fysieke oefeningen voor balans, concentratie, oog-hand-coördinatie en dergelijke. Maar ook bijvoorbeeld mindset-oefeningen die leerlingen helpen meer inzicht in zichzelf en hun mogelijkheden te krijgen, dan gaat het echt om zijnskenmerken. In deze groep ervaren leerlingen dat ze niet de enige zijn die dingen lastig vinden, er is veel herkenning. Dat peergroup-contact helpt enorm.’

Welke leerlingen profiteren hiervan?
‘We hebben ons vooral gericht op leerlingen die echt vastzitten, last hebben van een vaste mindset waardoor ze niet verder komen. Dat zijn niet per se alleen hoogbegaafde leerlingen, al zien we het in die groep wel veel meer. Ook een aantal zo op het oog succesvolle hoogbegaafde leerlingen hebben we in Flexgroep Paars opgenomen; kinderen die bijvoorbeeld slecht slapen omdat ze prestatiedruk ervaren of andere zorgen hebben die maar in hun hoofd blijven malen. We hebben de ouders van de door ons geselecteerde leerlingen er bij betrokken. Marian Plat is uiteindelijk aan de slag gegaan met twee groepen, elk anderhalf uur per week; vijf leerlingen uit 3, 4 en 5 en zes leerlingen uit 6, 7 en 8.’

Wat is het effect tot nu toe?
‘De pilot heeft in totaal 10 weken geduurd en we zien echt verschil bij de leerlingen die hebben deelgenomen. Ze vinden meer rust en concentratie; dat horen we terug van hun groepsleerkrachten. Die zien soms ronduit ‘een ander kind’ in hun groep. Deze kinderen hebben door de combinatie van fysieke oefeningen en psycho-educatie echt meer inzicht in zichzelf gekregen. Dat werkt helend. Hun ouders zien thuis ook verschil en zijn erg enthousiast over deze pilot. Er zijn dingen duidelijk geworden, zeker ook door die betrokkenheid van ouders. De uitdagingen die deze kinderen ervaren, komen voort uit een combinatie van factoren die deels op school en deels thuis in de opvoeding spelen, maar zeker ook in het kind zelf zitten. Deze pilot is natuurlijk geen wondermiddel, maar leverde ons allemaal een heleboel mooie ervaringen op waar we mee verder kunnen en willen.’   

Hoe gaan jullie verder na deze pilot?
‘Het idee was dat we de Flexgroep Paars zelf konden overnemen na deze pilot, maar dat vereist meer theoretische verdieping en een grotere tijdsinvestering. Met name het onderdeel reflexintegratie kun je niet zomaar zelf oppakken, dat vraagt om goede scholing. Dat gaan we verder onderzoeken. We willen sowieso met de hele school naar een nieuwe fase als het gaat om een nog passender aanbod voor al onze leerlingen, al in de aanvliegroute. Meer verrijking en verdieping in de basisondersteuning, dat past bij onze populatie leerlingen. Daar hebben we als team nog stappen te zetten en dat willen we ook. Onderdelen van deze pilot nemen we sowieso mee in Flexgroep Oranje voor de HB-leerlingen; sommige oefeningen kunnen ook in de reguliere groep. Dat zijn dingen die we nu al zijn gaan doen. Het streven is om uiteindelijk Flexgroep Paars voor drie groepen van 6 leerlingen te realiseren. Hoe dit er precies uit gaat zien weten we nu nog niet. Maar wat we wel weten is dat dit een hele fijne en succesvolle pilot was die zeker een vervolg krijgt. Hoe dan ook.’

Meer weten?
Neem contact op met de Beatrixschool Haarlem via martine.bijvank@spaarnesant.nl en marieke.bovee@spaarnesant.nl