Alle weblogberichten

Een blik terug op 2014-2015

2 juli 2015

Zo aan het einde van het schooljaar blikken we meer dan eens terug op wat we allemaal gedaan hebben, de bergen werk die verzet zijn, de succesvolle ontwikkelingen die we konden bewerkstelligen en doorvoeren, de enorme missers die we gemaakt hebben (lees: de fouten waar we van hebben geleerd – dat met die ezel en die steen). Die blik terug is niet alleen bedoeld om nostalgische gevoelens op te wekken, maar meer ook om gezette stappen te evalueren en vast te leggen voor de volgende stap.

Passend onderwijs loopt wel

Dat passend onderwijs loopt in ons samenwerkingsverband is een feit. En het loopt dankzij jullie, dankzij alle scholen in dit samenwerkingsverband. Ik merk dat scholen op de hoogte zijn van de nieuwe manier van verwijzen, van het inkopen van zorg vanuit de eigen beschikbare middelen en van het vinden van de juiste expertise binnen het samenwerkingsverband voor leerlingen én teams. Kortom: scholen weten elkaar te vinden. Dat is de kracht van dit samenwerkingsverband!

Wat hebben we dan allemaal gedaan?

Een kleine greep uit de successen die we hebben kunnen vieren het afgelopen jaar. En er zijn er meer…

 • alle scholen hebben een CJG coach gekregen;
 • er zijn 115 TLV’s toegekend;
 • we hebben 11 goed bezochte leerkrachtmiddagen georganiseerd;
 • vanuit het project warme overdracht PO-VO hebben 700 leerlingen hun eigen overdracht succesvol geregeld;
 • er is een uniforme manier ontwikkeld van de overdracht van de voorschool (VVE) naar de basisschool in Haarlem en Heemstede;
 • er zijn teamtrainingen en ouderavonden over communicatie georganiseerd, misschien wel het belangrijkste thema van passend onderwijs

 

Wat gaan we nog doen?

Om jullie met inspiratie de zomer in te laten gaan, zal ik hier ook alvast uit de doeken doen wat we volgend schooljaar allemaal van plan zijn. En ook deze lijst is niet volledig…

 • als team passend onderwijs krijgen we versterking van 4 nieuwe collega’s;
 • in oktober zullen twee leerkrachten en een directeur onder leiding van Henriette Lemmen naar Vietnam afreizen om daar een team leerkrachten te coachen en begeleiden;
 • we zullen een nieuw project starten rondom groepsplannen en 4D;
 • we gaan de nauwere samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg, via de vorming van IKC’s (integrale kind centra), van harte ondersteunen;
 • per 1 september lanceren we op deze website een forum: een nieuw middel voor intern begeleiders uit het SWV om vragen aan elkaar voor te leggen en over onderwijsinhoudelijke onderwerpen te discussiëren;
 • en naar alle waarschijnlijkheid zal er op de teldatum 01-10-2015 een nieuwe SWV baby geboren worden.

 

Voor nu wensen wij jullie een heel mooie zomer toe. Tot augustus!

 

Lucas Rurup