Alle weblogberichten

De Expertisepool in beeld

26 oktober 2022

De Expertisepool van het samenwerkingsverband, wie zitten daarin? Met welke hulpvraag kun je ze bevragen en wat kunnen ze dan voor jou doen? Allemaal relevante vragen voor de basisscholen in onze regio. We nemen jullie graag mee voor een verkenning.  

Op weg naar de juiste expertise
We zien dat de Expertisepool al goed bevraagd wordt. De experts uit de Expertisepool worden volop ingezet bij het nog beter vormgeven en uitvoeren van passend onderwijs voor alle leerlingen en de ondersteuning van leerkrachten op onze scholen. Ook bij onderzoek naar de vraag of een school voor gespecialiseerd onderwijs een leerling een betere plek kan bieden, wordt de Expertisepool betrokken. Soms is de route naar de juiste expert nog niet helemaal helder. Dan weten de meeste scholen gelukkig via hun onderwijsconsulent toch de weg te vinden.

Wanneer het niet goed gaat met een leerling en afstemmen op de onderwijsbehoeften niet voldoende lukt, willen scholen natuurlijk het liefst dat er zo snel mogelijk passende hulp komt. Er is behoefte aan handvatten voor de leerkracht om een passender aanbod te verzorgen; soms is de wens dat er zo snel mogelijk een meer passende plek op een andere (reguliere of speciale) school beschikbaar is. Hoe kan de Expertisepool optimaal omgaan met deze vragen uit het veld?

Samenwerking helpt
Elkaar kennen en weten van elkaar wat de verschillende onderdelen van de Expertisepool te bieden hebben, kan helpen om tijdig de juiste ondersteuning te vinden en in te zetten. Om die broodnodige samenwerking een boost te geven, brengen we de collega’s uit de Expertisepool met enige regelmaat bijeen. Na een eerste bijeenkomst vorig schooljaar op de Van Gilseschool, kwamen de experts onlangs op de Voorthuijsenschool bij elkaar om kennis en ervaringen uit te wisselen aan de hand van cases en – vooral – om elkaar te bevragen.
Eén van de thema’s deze middag was ‘communicatie met ouders’; een hot item op alle scholen en zo ook voor de aanwezige experts. Vragen als: ‘Wat doe je als ouders niet meebewegen?’ en: ‘Hoe neem je ouders mee in het proces rond hun kind?’, leverden talloze bruikbare tips en adviezen op. Een (te) kleine greep:

  • Zet de onderwijsbehoeften van het kind centraal en spreek vanuit gedeelde zorg;
  • Trek samen op vanaf het begin;
  • Wees je bewust van je informatievoorsprong;
  • Spreek duidelijk verwachtingen uit;
  • Blijf werken aan de relatie;
  • Zorg dat ouders zich gehoord en gezien voelen;
  • Erken de zorgen van ouders;
  • Leg afspraken goed vast;
  • Zorg dat je altijd transparant communiceert

Kortom: Inspiratie volop om dit thema verder uit te werken. Los van het feit dat het natuurlijk erg boeiend was om deze keer een kijkje achter de schermen te krijgen bij de Voorthuijsenschool, was de opbrengst van deze middag groot. Evenals de meerwaarde van elkaar kennen en weten te vinden. Want elkaar live tegenkomen verlaagt ook voor de experts de drempel om elkaar op te zoeken en om hulp te vragen. Kortom: dit smaakt naar meer! Een volgende ontmoeting voor de experts uit de Expertisepool staat dan ook al gepland. Bij De Parel deze keer.


De Expertisepool bijeen, van links naar rechts: Willeke Heijkoop (HB specialisten), Conny Schut (Auris – cluster 2), Leonie Bloemendaal (de Waterlelie – SO epilepsie +), Kosta Hoekstra en Anne-Marie van Son (de Parel – SO lg en mg), Daniëlle de Beer (de Schelp – SO ZML), Manuelle Burgers en Laura Beudeker (Van Voorthuijssen – SO ZML), Chris Boersma (IKC locatie Noord), Alouette van Veen en Ingrid Eelsing (IKC locatie Schalkwijk), Marja Boesenkool (IKC locatie Noord), Wendela Weel (consulenten gedrag), Edith de Graaff (adviescentrum Haarlem Taal – ITK).
NB: Op de foto ontbreken de Consulenten LZK, Visio en IKC locatie Focus. 

Meer weten over de Expertisepool?
Kijk hier voor een compleet overzicht, met contactpersoon en toelichting.