Alle weblogberichten

En, hoe ga jij ermee om?

22 september 2015

Hoe behoud je veerkracht in je werk? Hoe ga je om met topdrukte, met de aandacht die alle leerlingen van je vragen, met ingewikkelde gesprekken met ouders, met die ene altijd klagende collega? Dat is het thema van de eerste netwerkbijeenkomst van dit schooljaar. Met zo’n 20 intern begeleiders zit ik in een grote kring aandachtig te luisteren naar de sprekers, twee coaches van coachkwadraat.

Betrokkenheid en invloed

Het onderdeel over invloed spreekt me het meest aan. Waar hebben we invloed op en waar niet? En waar raken we de meeste energie aan kwijt? De coach vertelt ons dat een ieder van ons zich als het ware bevindt in een grote cirkel: de cirkel van betrokkenheid (Stephen Covey). Die cirkel bevat alles waar we ons betrokken bij voelen: ons gezin, ons werk, onze relatie,  de politiek, en bij sommigen ook het weer. Zoals je je voor kunt stellen, kan die cirkel heel groot zijn. We kunnen ons heel erg betrokken voelen bij heel veel dingen. Nu is het echter zo dat we lang niet op al die dingen in onze cirkel van betrokkenheid invloed hebben. We hebben geen invloed op het weer, op wat de Inspectie van ons vraagt of op het gedrag van die ene collega. Dit klinkt heel teleurstellend misschien, maar…. we hebben wel invloed op de manier waarop we met het weer, de inspectie eisen of die collega omgaan. Dat is ook het mantra wat de coach ons meegeeft: En, hoe ga jij er mee om? De dingen waar we wel invloed op hebben, liggen in een kleinere cirkel om ons heen: de cirkel van invloed.

 

Pro-activiteit en veerkracht

Mensen die pro actief zijn, stoppen vooral hun energie in de dingen die in hun cirkel van invloed liggen. Deze mensen ervaren meer veerkracht in hun werk. Maar is dat echt zo? Ik ga bij mezelf te rade. Ik irriteer me inderdaad wel eens aan die klagende collega, en ook word ik wel eens moe als die ene vergadering weer uitloopt. Ik realiseer mij dat beide voorbeelden zich in mijn cirkel van betrokkenheid bevinden, en niet in mijn cirkel van invloed (ik kan het probleem van die klagende collega nooit oplossen en ook ben ik niet de tijdbewaker tijdens de vergadering). De vraag is: hoe ga ik ermee om? Laat ik mijn irritatie de overhand nemen, of accepteer ik het gedrag van de ander? Ik heb de keus!

Ik denk dat het klopt. Deze gedachte (ik heb de keus!) maakt al dat ik me minder geïrriteerd voel, maakt al dat ik voel dat ik niet andermans problemen op mijn schouders hoef te nemen. Tegelijkertijd voelt het wat spannend. Want als het waar is, als het zo is dat we altijd zelf de keus hebben hoe we met een situatie omgaan, kunnen we dan ooit nog zeggen dat het niet aan ons zelf ligt???

 

Floor Oostendorp
Floor Oostendorp

Floor is onderwijsconsulent bij POZK

Ook van deze auteur: