Alle nieuwsberichten

Day a Week

6 november 2015

Het samenwerkingsverband gaat voor een beperkte groep hoogbegaafde leerlingen het aanbod uitbreiden met een bestaand programma dat een antwoord kan bieden op onze vraag, Day a Week School.

Day a Week School komt oorspronkelijk uit Engeland en is ontwikkeld door Carol Cummings en Aileen Hoare (www.nace.co.uk) en is in 2010 gestart in Amsterdam. Schoolbesturen hebben samen o.l.v. ABC-onderwijsadviseurs  een bovenschools onderwijsconcept gecreëerd wat speciaal voor die leerlingen bedoeld is, die ondanks het gerealiseerde plusaanbod op hun school, extra onderwijsbehoeften hebben.

Enkele leerlingen van verschillende scholen, komen één dag per week samen, om onderwijs te krijgen afgestemd op de onderwijsbehoeften van cognitief talentvolle kinderen.  Daarnaast ontmoeten zij ontwikkelingsgelijken van verschillende scholen.

Het lesmateriaal is vooral gericht op wiskunde en wetenschap, taal, filosofie en denk strategieën. Hiernaast wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling van studievaardigheden en zijn er activiteiten om de sociale vaardigheden en persoonlijke reflectie te versterken. De leerlingen worden via een speciale procedure geïdentificeerd. Er kunnen leerlingen geïdentificeerd worden, waarvan men dat in eerste instantie niet had verwacht, de zogenaamde onderpresteerders. De lesinhouden en les ideeën worden gedeeld met de deelnemende scholen. Er ontstaat een documentatiecentrum met materiaal dat geschikt is voor cognitief talentvolle leerlingen.