Alle nieuwsberichten

4D-waardes voor CITO3.0 tot en met E5

20 januari 2016

De nieuwe excelsheets voor de 4D-index zijn beschikbaar onder downloads-leeropbrengsten. De leerresultaten kunnen nu ingevuld worden tot en met E5.

 

 

Het document om de ontwikkeling van een individuele leerling te volgen met behulp van de 4D-index is ook aangepast. De bandbreedte van vaardigheidsscores van de nieuwe toetsen is zo breed dat dit niet meer op een kaart inzichtelijk gemaakt kan worden. Wil je dat een leerling zijn 4D-waarde gelijk blijft voor de komende jaren, laat de omrekentool direct zien welke vaardigheidsscores dan op de volgende toetsen behaald moeten worden. Dit kan behulpzaam zijn in een ontwikkelingsperspectief als de school nog in vaardigheidscores tussendoelen stelt.

Lucas Rurup
Lucas Rurup

Lucas is directeur van samenwerkingsverband POZK

Ook van deze auteur: