Alle nieuwsberichten

De kleine Eigen Wijzer is online!

24 november 2016

Het werkveld heeft samen met het samenwerkingsverband een overdrachtsformulier ontwikkeld voor de overgang van een voorschoolse voorziening naar de basisschool. We hebben met zowel de voorschoolse voorzieningen als basisscholen gesproken over hoe een goed overdrachtsformulier eruit moet komen te zien.

We hebben het formulier op de volgende drie uitgangspunten gebaseerd:

  1. Er staat alleen informatie in welke belangrijk is voor de basisschool
  2. Informatie is geformuleerd in termen van aanpak en resultaat (i.p.v. kind kenmerken)
  3. Ouders vullen hun eigen ervaring in

De papieren versie van de kleine Eigen Wijzer wordt al geruime tijd gebruikt door de voorschoolse voorzieningen in Heemstede. Daar is vorig jaar de pilot met het overdrachtsformulier gestart in nauw overleg met de voorschoolse voorzieningen, de basisscholen en de gemeente. Met dank aan de gemeente Haarlem is de papieren versie nu gedigitaliseerd.

De voorschoolse voorzieningen in Haarlem gaan vanaf januari 2017 starten met de overdracht door middel van De kleine Eigen Wijzer. We gaan in gesprek met de gemeenten Zandvoort en Bloemendaal of zij ook willen gaan deelnemen. We zullen ook de scholen in Haarlem bezoeken om uitleg te geven.

Sinds deze week is de Kleine Eigen Wijzer nu ook digitaal in te vullen voor alle voorschoolse voorzieningen op: www.passendonderwijs-zk.nl/dekleineeigenwijzer