Jeugdzorg

De gemeenten zijn samen met de schoolbesturen verantwoordelijk voor alle ondersteuning aan kinderen en hun gezinnen. Naast de preventieve zorg voor jeugd zijn gemeenten verantwoordelijk voor:

 • de jeugd- en opvoedhulp;
 • de jeugdbescherming en jeugdreclassering;
 • de gesloten jeugdzorg;
 • de crisisdienst;
 • de pleegzorg;
 • de ondersteuning voor kinderen met een psychische of psychiatrische stoornis;
 • de ondersteuning voor jeugdigen met een (licht)verstandelijke beperking (L)VB).
   

Dit geeft gemeenten en samenwerkingsverbanden mogelijkheden voor verbindingen tussen de zorg voor jeugd en het onderwijs. Bij de inrichting van de zorg voor jeugd hanteren de gemeenten in Zuid-Kennemerland de volgende uitgangspunten:

 • kracht van ouders, jongeren en hun sociale omgeving als basis;
 • ondersteunen in plaats van overnemen;
 • hulp inzetten in de directe leefomgeving;
 • snelheid: minder schakels en minder gezichten.

 

De gezamenlijke opgave van de gemeenten en de samenwerkingsverbanden PO en VO  is om leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden zodat ze later zo veel mogelijk zelfstandig kunnen participeren in de samenleving. Daarbij vormen scholen een onderdeel van de sociale omgeving van de jeugd. Een ongestoorde ontwikkeling van een kind draagt bij aan een ongestoorde ontwikkeling op school. Een goede ontwikkeling op school draagt ook bij aan een algemene goede ontwikkeling van een kind. Het onderwijs en de jeugdhulp moeten daarbij nauw samenwerken.