Consulenten

Het samenwerkingsverband heeft een team van consulenten die de scholen ondersteunen bij het organiseren van passend onderwijs. We werken met onderwijsconsulenten, consulenten gedrag en ouderconsulenten.

 Consulenten gedrag

 

 Nienke Bolderheij

Naast onderwijsconsulent ben ik ook consulent gedrag. Vanuit mijn rol als orthopedagoog sta ik scholen en ouders bij naar aanleiding van een hulpvraag. Hierbij werk ik middels de oplossingsgerichte methodiek. Samenwerken met het kind, ouders en school is een belangrijk uitgangspunt in het werken. Verder kan je mij benaderen voor een coachingsvraag. Wil je als leerkracht beter omgaan met je groep, een specifieke leerling of wil je je klassenmanagement onder de loep nemen, schroom niet om contact op te nemen.

n.bolderheij@po-zk.nl  
06-15879840, werkdagen ma, di, do en vr ochtend

 

 

Wendela Weel

In de begeleiding zal ik mij voornamelijk laten leiden door eigen praktijkervaringen en mijn achtergrond als PBS coach. Voor ieder vraagstuk dat te maken heeft met het gedrag van leerlingen, leerkrachten, teams en begeleiders probeer ik samen met de betrokkenen een ‘passend’ antwoord of traject te vinden. Vraag gestuurd en gericht op vooruitgang.

w.weel@po-zk.nl
06-1051 3235, werkdagen ma, di, do

 

 Onderwijsconsulenten

 

Maria Zaal

Het SWV heeft van de overheid subsidie gekregen om het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen te versterken. In de periode 2019-2022 zullen wij extra inzetten op het onderwijs aan deze doelgroep, waarbij ik de projectleider ben. 

We richten ons op:

- scholing van personeel op de basisscholen
- inzetten van HB experts voor hulpvragen van basisscholen
- het opzetten van een lerend netwerk
- het uitbreiden van Day a Week School
- ondersteuning van ouders van hoogbegaafde leerlingen

Verder ben ik samen met mijn collega's Sandra Schelfaut en Willeke Heijkoop coördinator van Day a Week School in Zuid-Kennemerland. Op die manier ben ik nauw betrokken bij alles wat met talentvolle en hoogbegaafde leerlingen te maken heeft.

m.zaal@po-zk.nl
06-15879841, werkdagen di, wo, do

 

 

Anne Marie Hersman

Op basis van samenwerking begeleid en ondersteun ik scholen bij hun uiteenlopende hulpvragen. Na jaren in het basisonderwijs te hebben gewerkt in verschillende functies, richt ik mij nu op de ondersteuning en advisering om passend onderwijs vorm te (blijven) geven in onze scholen. Door mijn brede ervaring weet ik wat er speelt en leeft in de dynamische en complexe omgeving van een school. Ik denk graag mee over beleid en individuele casuïstiek en maak samen met de school de vertaalslag naar hun praktijk. Ik werk vraag- en oplossingsgericht en sta graag met de school in verbinding.

a.hersman@po-zk.nl 
06-21174236, werkdagen ma, di, woe ochtend, do

Begeleiding scholen: Antoniusschool, Crayenesterschool, Cruquiusschool, Erasmus, De Evenaar,  Sint Franciscusschool Haarlemmerliede, Prinses Beatrix Heemstede, SAB, Voorwegschool, IKC Focus, Wilgenhoek, Wadden Molenwijk, De Wijde Wereld, Willem van Oranje, Bornwaterschool

 

 

Sandra Schelfaut - de Vries

Bij het begeleiden van basisscholen, maak ik gebruik van mijn onderwijservaring als leerkracht, intern begeleider en coach. Ik ga graag het gesprek aan over alles wat speelt rondom passend onderwijs op de basisscholen. Ik kan meedenken, tips geven en we kunnen samen naar passende mogelijkheden zoeken. 

Daarnaast ben ik specialist hoogbegaafdheid en samen met mijn collega's Maria Zaal en Willeke Heijkoop cöordinator van Day a Week School in de regio Zuid-Kennemerland. 

Ik kan leerkrachten coachen d.m.v. school video interactie begeleiding (SVIB). Tijdens het intakegesprek wordt de coaching vraag geformuleerd, gericht op interactie, didactiek of klassenmanagement. In dat gesprek gaan we op zoek naar situaties waarin het probleem zich voordoet en wanneer het juist goed gaat. Daaruit volgt een cyclus van beeld coaching: klassenopname – nagesprek, waarbij de leerkracht n.a.v. de beelden reflecteert op zijn eigen gedrag.

s.schelfaut@po-zk.nl
06-52653247, werkdagen ma, di, wo, do ochtend

Begeleiding scholen: SO Gunning, Sint Adalbertus, Aloysiusschool, De Argonauten, Sint Bavo locatie Eemstraat, Sint Bavo locatie Revius, De Brandaris, Don Bosco, Koningin Wilhelmina School, Liduina Junoplantsoen, Liduina Timorstraat, De Spaarneschool, De Werkschuit, SBO Trapeze 

 

 

Nienke Bolderheij

Met veel plezier ondersteun ik leerkrachten en (intern) begeleiders rondom allerhande onderwijsvragen. Ik ben een critical partner die doorvraagt, met als doel dat men nadenkt over het onderwijs, de juiste kennis en vaardigheden zoekt of vergaart zodat men (meer) vertrouwen krijgt in zichzelf en werkt vanuit een heldere visie. Denken in mogelijkheden en kansen is wat bij mij past. Naast onderwijsconsulent ben ik ook gedragsconsulent. Vanuit mijn rol als orthopedagoog sta ik scholen en ouders bij naar aanleiding van een hulpvraag. Hierbij werk ik middels de oplossingsgerichte methodiek. Samenwerken met het kind, ouders en school is een belangrijk uitgangspunt in het werken. Verder ben ik co-teacher en goed thuis in de didactiek (dyslexie, dyscalculie, gedrag en werkhoudingsproblemen). Wil je meer weten over bovenstaande, bel of mail me gerust.

n.bolderheij@po-zk.nl
06-15879840, werkdagen ma, di, do en vr ochtend

Begeleiding scholen: Al Ikhlaas, De Ark Heemstede, Bosch en Hoven, De Cirkel, De Haarlemse Montessorischool,  International School, Jacobaschool, Mariaschool, Molenwerf, Nicolaas Beetsschool, De School, De Talenten, De Verbeelding, Vondelschool, Zonnewijzer, Zuiderpolder, IKC Schalkwijk

 

 

Floor Oostendorp

Vanaf het begin van Passend Onderwijs begeleid ik scholen bij het opstellen, aanpassen en integreren van het schoolondersteuningsprofiel. Dat houdt tegenwoordig ook in dat we gezamenlijk kijken naar hoe het schoolondersteuningsprofiel past in het meerjarenplan van de school. Daarnaast ondersteun ik scholen bij vragen rondom opbrengstgericht werken, al dan niet gecombineerd met het werken met 4D. Ook help ik ze hun beleid te sturen op basis van hun data (zowel gericht op leeropbrengsten als op de professionalisering van het team).

Ook werk ik als coach voor directeuren, leerkrachten en intern begeleiders, en systeemcoach voor (delen van) schoolteams. Zoek je naar meer inspiratie in je werk, loop je vast of wil je gewoon eens brainstormen met iemand buiten jouw school? Dan kun je me bellen of mailen.

f.oostendorp@po-zk.nl
06-15879839, werkdagen di, wo, do.

Begeleiding scholen: Bavinckschool, Sint Bernardus, Sint Franciscus Xaverius, Hannie Schaftschool - Zandvoort, Icarus, Koningin Emmaschool, De Meer, Martin Luther King, Molenwiek Dalton, SBO Hildebrand, SO van Voorthuiijsensschool, ITK, Ter Cleeff, Tijo H van Eeghenschool, De Zuidwester, Wadden Boerhaave

 

 

Johanneke Mijnhardt

Heeft een school een hulpvraag? Dan kan ik helpen om die op te lossen – of uit te diepen als de hulpvraag nog niet duidelijk is. Soms betreft het speerpunten uit het jaarplan of het ondersteuningsprofiel van een school: hoe zet je die om in beleid? Maar vragen kunnen ook van individuele of specialistische aard zijn. Zo kan ik meedenken over de implementatie van het werken met 4D-waardes of van het protocol Dyslexie of Dyscalculie en ERWD. Tot slot ben ik geregistreerd beeldcoach (SVIB) en didactisch coach. Dus als er behoefte is aan coaching – van een individuele leerkracht, een bouw of school – mail of bel me dan gerust.

j.mijnhardt@po-zk.nl  
06-15879834, werkdagen ma, di, wo en do

Begeleiding scholen: De Ark - Haarlem, Bavo Westergracht, Beatrixschool, Bos en Duinschool, Dolfijn, De Franciscus, Mgr. Huibersschool, Jong Geleerd 1 dr Schaepmanstraat - Halfweg, Jong Geleerd 2 Schoolstraat - Halfweg,  Josephschool, De Kring, Margrietschool, Veronicaschool, Vrije School Kennemerland: Kleverpark, Vrije School Kennemerland: Lindeboom, Vrije school Kennemerland: Weltevreden, Vrije school Kennemerland: Zuid, SO de Schelp

 

 

Willeke Heijkoop

Als consulent ga ik met scholen graag in gesprek over concrete vraagstukken rondom passend onderwijs. Of het nu een individuele casus betreft, een school-breed thema of iets daar tussenin; ik kan samen met alle betrokkenen onderzoeken welke mogelijkheden er (wél) zijn om een stap vooruit te maken. Met brede ervaring in communicatie en onderwijs als bagage, stel ik mij op als sparringpartner en ‘critical friend’, die doorvraagt, spiegelt, analyseert en op die manier complexe zaken helpt terug te brengen tot behapbare proporties. De eigen verantwoordelijkheid van de school staat altijd centraal, in verbinding met de omgeving – ouders, andere betrokkenen.
Meer specifiek ben ik goed thuis in het thema talentontwikkeling en hoogbegaafdheid en hierin denk ik dan ook graag actief met scholen mee. Vanuit die expertise ben ik, evenals mijn collega’s Sandra Schelfaut en Maria Zaal, coördinator van de Day a Week School.

w.heijkoop@po-zk.nl
06-29186637, werkdagen ma, di, wo en do

Begeleiding scholen: Sint Bavo Koorschool, Bos en Vaart, De BSV, Dreefschool, Duinroos, Globe, Hannie Schaft - Haarlem, Julianaschool, Nicolaasschool, Oranje Nassauschool, Paradijsvogel, Peppelaer, Piramide Europawijk, Sparrenbosschool, Sint Theresiaschool, Willinkschool, SO de Parel 

 

 Ouderconsulenten en mediation

 

Henriëtte Lemmen

Mij kun je bellen als je vragen hebt over je kind op school. Bijvoorbeeld: Wat zijn de mogelijkheden van begeleiding op school? Wat mag je als ouder verwachten van de school? Welke verschillende scholen zijn er? Mocht je er als ouder en school samen niet uitkomen dan kan ik, op beider verzoek, als mediator ondersteunen in het zoeken naar een oplossing in wederzijds belang.

h.lemmen@po-zk.nl
06-15879836, werkdagen ma, di, wo en do.

 

 

Petra den Boer

Vanuit het Onderwijsloket ondersteun ik ouders en scholen. Dat doe ik vanuit mijn positie als ouderconsulent door bijvoorbeeld aan te sluiten bij gesprekken tussen ouders en school. Ook denk ik graag met hen en school mee bij allerhande vragen over passend onderwijs en kan ik ouders informeren over de scholen in onze regio. Verder begeleid en monitor ik situaties waarin leerlingen tijdelijk niet naar school kunnen gaan en daarom thuiszitten.
Ik vind het altijd weer een mooie uitdaging om vanuit mijn onafhankelijke positie als mediator een bijdrage te leveren aan onderwijs-oplossingen die passend zijn voor ouders, kind en school. Neem gerust vrijblijvend contact met mij op via onderstaande contactgegevens

p.denboer@po-zk.nl
06-1554 1176, werkdagen ma, di, do