Heb je een vraag over gedrag, welbevinden, sociaal-emotionele ontwikkeling en/of groepsvorming, dan kan je je ook dit schooljaar wenden tot de consulenten gedrag. Het team bestaat uit onze vaste consulent Wendela Weel én drie tijdelijk aan ons verbonden gedragsspecialisten. Hulpvragen kunnen afkomstig zijn van een leerkracht, een intern begeleider of een team.

Wil je een consulent gedrag of gedragsspecialist langs laten komen bij jullie op school, stuur dan een mail naar w.weel@po-zk.nl met daarin de beschrijving van de hulpvraag. Wendela zal je vervolgens koppelen aan één van onze vijf experts. In de triade school, ouders en expert stem je af over een plan van aanpak.

Het team komt regelmatig bijeen om kennis, expertise en allerhande ideeën uit te wisselen. Zo hebben zij met elkaar inmiddels een schat aan informatie verzameld die helpend kan zijn voor scholen. Op de pagina 'groepsvorming en gedrag' vind je allerhande lesideeën en informatiebronnen die direct kunnen worden ingezet. Deze lijst wordt steeds aangevuld, dus af en toe deze pagina checken verdient aanbeveling.  

Consulenten gedrag PO-ZK

   

 

Wendela Weel
In de begeleiding zal ik mij voornamelijk laten leiden door eigen praktijkervaringen en mijn achtergrond als PBS coach. Voor ieder vraagstuk dat te maken heeft met het gedrag van leerlingen, leerkrachten, teams en begeleiders probeer ik samen met de betrokkenen een ‘passend’ antwoord of traject te vinden. Vraag gestuurd en gericht op vooruitgang.

Gedragspecialisten

   

Lyke Ybema
Als orthopedagoog generalist houd ik me graag bezig met vraagstukken rondom gedrag, pedagogisch klimaat en de sociale veiligheid. Ik ben er van overtuigd dat leerlingen eerst lekker in hun vel moeten zitten en zich veilig moeten voelen in een klas, voordat ze tot leren kunnen komen. Samen met de leerkracht kijk ik naar onderwijsbehoeften van leerlingen, de mogelijkheden van leerkrachten en de rol van school en ook ouders hierin. Tevens ondersteun ik leerkrachten bij groepen die veel energie vragen. Ik help scholen ontdekken hoe de rollen van leerlingen in groepen verdeeld zijn en welke aanpak dit vraagt. Mijn ervaringen als beeldcoach en trainer Vreedzame school, Grip op de groep, PBS en M5 voor sociale veiligheid komen hier goed bij van pas. Ik werk altijd doel- en oplossingsgericht en kijk waar snel winst te behalen is. Ik heb een positieve en pragmatische instelling en denk graag in kanzen.

   

Evelien van der Houwen
Vanuit een lange (praktijk)ervaring als leerkracht VSO, ambulante begeleider, PBS-coach en ondersteuningscoordinator help ik graag bij gedragsvraagstukken. Of het nu om teams, leerkrachten, groepen of individuele leerlingen gaat, de rode draad in mijn benadering is altijd de vraag: 'wat gaat er goed?' Ik werk vraaggestuurd en handelingsgericht. Met betrokkenen bepalen we stap voor stap het traject. Het kan gaan om observaties, handelingsadviezen, coachingsgesprekken en/of co-teachingstrajecten. Ik vind het een fijne uitdaging om het team van het Samenwerkingsverband PO ZK te gaan versterken en zie enorm uit naar kennismaking en samenwerking met het werkveld.

 

Selma Huitema
Ik studeerde af als orthopedagoog en deed als leerkracht praktische ervaring op in het speciaal basisonderwijs. Nu werk ik al meer dan 10 jaar als onderwijsadviseur. Mijn hart ligt bij het samen passender maken van onderwijs. Mijn expertise ligt op het gebied van 'uitdagend' gedrag, pedagogisch klimaat en positief pedagogisch leerkrachtgedrag (Denk aan: Taakspel, Schoolwide PBS enBeeldcoaching). Ik werk handelings- en oplossingsgericht. Wil je beter worden in 'orde houden', sterker worden in het stimuleren van taakgericht gedrag van een uitdagende leerling, de sfeer in je groep verbeteren, óf heb je een hele andere vraag: ik ondersteun jullie graag.

   

Marian Plat
Ik werk intuïtief en kijk wat het kind nodig heeft. Tijdens de begeleiding gaat de aandacht uit naar een op groei gerichte mindset en leervaardigheid, die de concentratie en het gedrag ten goede komt. Mijn specialisme is dubbel bijzondere kinderen: hoogbegaafdheid in combinatie met ASS, AD(H)D, dyslexie of kenmerken hiervan. Hiervoor zet ik onder andere HB MRT in voor een juiste motorische ontwikkeling en maak ik gebruik van de methode Kernvisie, Kinder Talenten Fluisteraar en Reflextintegratie van Masgutova. Ik sta leerkrachten bij die een hulpvraag hebben omtrent een hoogbegaafde leerling en geef op scholen trainingen over hoogbegaafdheid.

Gedrag

xtramini gedrag