Onderwijsloket

Voor ouders met vragen over onderwijs en hun kind

Het onderwijsloket is een onderdeel van Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland. De consulenten van het onderwijsloket helpen ouders om de juiste weg te vinden naar de school met de beste mogelijkheden voor hun kind.

Ouders hebben een belangrijke rol bij de invulling en het kiezen van een passend onderwijsaanbod. Het is door alle termen, regels en procedures soms moeilijk om een gelijkwaardige partner van de school te zijn. Pas als partners gelijkwaardig zijn is er sprake van gedeelde verantwoordelijkheid bij het traject naar passend onderwijs.

Als ouders en school er samen niet uitkomen, maar ook bij allerlei laagdrempelige vragen, kan de ouderconsulent een rol spelen in het zoeken naar een oplossing. De ouderconsulent werkt vanuit een onafhankelijke positie en kan met instemming van ouders en scholen ondersteunen bij gezamenlijke en individuele gesprekken. Er wordt gezocht naar een oplossing in wederzijds belang. Begrippen die daar mee te maken hebben zijn gelijkwaardigheid, het perspectief van de ander, het ‘ontschuldigen’ en keuzemogelijkheden.

Zo is het streven altijd een oplossing waar zowel ouders als school “ja” op kunnen zeggen.