Expertise cluster 2

In cluster 2 zitten leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en dove en slechthorende leerlingen (D/SH).

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 5 tot 7% van de kinderen en jongeren een taalontwikkelingsstoornis heeft. Dat komt neer op ongeveer twee kinderen per klas. Een leerling met TOS heeft bijvoorbeeld problemen met grammatica, het goed uitspreken van woorden of klanken, het begrijpen van wat er gezegd wordt, het zelf goed kunnen vertellen, het vinden van de juiste woorden of heeft een kleine woordenschat. Een taalontwikkelingsstoornis heeft flinke gevolgen voor de ontwikkeling van een kind of jongere, zowel op het gebied van leren als op sociaalemotioneel gebied.

Eén op de 700 kinderen wordt geboren met een vorm van slechthorendheid of doofheid. Dove en slechthorende kinderen hebben moeite met horen en leren spreken. Met een CI (Cochleaire Implantaat) is de kans groot dat een kind of jongere spraakklanken kan gaan verstaan. Zo kunnen er woorden en zinnen geleerd worden. Sommige kinderen en jongeren kunnen hierdoor naar het regulier onderwijs en kunnen goed verstaan wat mensen zeggen. Een CI is een hoorapparaat voor kinderen en jongeren die met een gewoon hoortoestel geen of weinig geluiden kunnen waarnemen.

Conform Passend onderwijs blijven leerlingen met een TOS en dove en slechthorende leerlingen zoveel mogelijk in het regulier onderwijs. Zij kunnen in aanmerking komen voor begeleiding vanuit een cluster 2 instelling. In deze regio is de cluster 2 instelling Auris. Meer informatie kunt u vinden op www.auris.nl of in het onderstaande document.

Informatie Auris over ondersteuning bij TOS en D-SH.pdf