Alle nieuwsberichten

Vernieuwd OPP!

26 november 2018

Het samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland heeft in 2018 samen met de scholen het ontwikkelingsperspectief (OPP) aangepast. In de handleiding staat beschreven hoe je zowel het OPP als het handelingsdeel bij het OPP kunt gebruiken. 

Het OPP maakt voor leerlingen met een onderwijsachterstand en/of bijzondere onderwijsbehoeftes beredeneerde keuzes in het onderwijsaanbod. Verder draagt het bij aan een betere afstemming met ouders en leerling over wat de school wil bereiken en een goede overgang naar het voortgezet (speciaal) onderwijs. Wat het VO in Zuid-Kennemerland verwacht met betrekking tot het OPP is te lezen in de Overstap. Werken vanuit een OPP kan in scholen een bijdrage leveren aan het voorkomen van ‘onderpresteren’ van leerlingen die niet meekunnen in het reguliere aanbod.