Alle nieuwsberichten

Nieuws over de subsidie aanvraag HB

8 februari 2019

Samenwerkingsverbanden kunnen voor 31 maart a.s. subsidie aanvragen om beter tegemoet te komen aan de ontwikkelingsbehoeften van begaafde leerlingen. De subsidie wordt verleend voor 4 jaar, van het samenwerkingsverband wordt 50% cofinanciering verwacht.

De afgelopen periode is onderzoek gedaan binnen de scholen van ons SWV naar de stand van zaken rondom het onderwijs aan begaafde leerlingen. Daarnaast is in kaart gebracht waar de basisscholen behoefte aan hebben als het gaat om onderwijs geven aan hoogbegaafde leerlingen.

Uit die vragenlijst blijkt o.a. dat scholen behoefte hebben aan scholing, de wens hebben voor het inzetten van een HB expert bij specifieke vragen en Day a Week School willen voortzetten voor groep 5 t/m 8. We gaan de subsidie inzetten op het versterken van de basisondersteuning aan HB leerlingen op de basisscholen, waarbij we inspelen op de wensen van de basisscholen.

Wanneer onze subsidieaanvraag wordt gehonoreerd starten we met het opzetten van dit project en informeren we de scholen over geplande activiteiten.