Alle nieuwsberichten

Aanpassing TLV formulieren

20 mei 2020

Per 20 mei 2020 zijn de formulieren voor het aanvragen van een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) vernieuwd. Gebruik altijd de laatste versie, te vinden op de website. De formulieren zijn aangepast op basis van het bezoek van de Onderwijsinspectie aan het samenwerkingsverband en vanwege de ontwikkeling van het IKC Zuid-Kennemerland.

De Onderwijsinspectie wijst ons erop dat de eerste en tweede deskundige niet dezelfde functie mogen hebben en dat ouders formeel ondertekenen ‘voor gezien’. Het samenwerkingsverband PO-ZK ziet ouders als gelijkwaardige partner en wil dat de triade tot een gedragen oplossing komt. Voor beide aandachtspunten is een aanpassing gemaakt op de TLV formulieren.

Daarnaast dus een wijziging i.v.m. de ontwikkeling van het IKC Zuid-Kennemerland.

Binnen onze regio ontwikkelt het voormalige SBO en SO cluster 4 onderwijs zich tot ‘IKC Zuid-Kennemerland’. Het IKC Zuid-Kennemerland is een combinatie van speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs cluster 4 en jeugdhulppartners. Het vormt een essentieel onderdeel van ons dekkende netwerk. Naast de inhoudelijke vernieuwing worden er ook stappen gemaakt in het eenvoudiger maken van de bekostiging en organisatie. 

Vanaf 1-8-2020 gaan de twee operationele locaties van het IKC Zuid Kennemerland (IKC Schalkwijk en IKC Focus) door als SBO locaties. Dit betekent dat alle leerlingen die nu op het IKC zitten een TLV SBO krijgen. De leerlingen die op dit moment een TLV I hebben krijgen een TLV SBO+. Die ‘+’ zorgt ervoor dat het IKC het verschil in tarief tussen de TLV SBO en TLV I bekostigt krijgt. Op de nieuwe TLV formulieren staat de aankruismogelijkheid TLV I/TLV SBO+.