Alle categorie berichten

Project versterken HB-onderwijs

30 juni 2020

Het eerste schooljaar van dit succesvolle subsidieproject ligt inmiddels (bijna) achter ons.

En wat is er veel gebeurd!

De Day a Weekschool draait inmiddels met maar liefst zeven groepen en vier enthousiaste leerkrachten; onze drie HB-specialisten worden zeer regelmatig door scholen uitgenodigd om hen te ondersteunen bij uiteenlopende HB-vraagstukken; de intervisiegroepen zijn met veel enthousiasme en inspiratie bij elkaar geweest en ook de ouderavonden Peers 4 Parents die we hebben georganiseerd, konden rekenen op veel belangstelling.

En toen werd het 16 maart en sloten de scholen de deuren in verband met Covid-19. Met alle gevolgen van dien, óók voor DWS en andere HB-initiatieven. We hebben vanaf dat moment alle zeilen bijgezet om een aantal ingezette trajecten te continueren. Veel konden wij oplossen met de inzet van digitale middelen, maar helaas niet alles. Zo waren we genoodzaakt tot het verschuiven van de opleiding Specialist Hoogbegaafdheid naar komend najaar en ook de Peers 4 Parents avonden die nog op de rol stonden, kwamen te vervallen.
Onze DWS-leerlingen hebben zoveel mogelijk online lesmateriaal gekregen; zij konden elkaar op die manier ook via het beeldscherm ontmoeten en contact hebben met hun DWS-leerkracht. Wij hebben de indruk dat dit goed is verlopen en dat verdient een compliment voor iedereen.
En we zijn vooral ontzettend blij dat we na de zomer weer helemaal ‘live’ gaan met DWS. Ook over de doorgang van andere HB-activiteiten zijn we optimistisch.

Een fijne zomer gewenst!