Alle categorie berichten

HB conferentie 8 oktober uitgesteld, maar: Save the date!

29 september 2020

Tot onze grote spijt hebben wij het besluit moeten nemen om de HB conferentie van 8 oktober uit te stellen tot volgend schooljaar. De inmiddels landelijke Covid-19 maatregelen die op 28 september verder werden aangescherpt, betekenen dat wij maximaal dertig personen mogen ontvangen op een bijeenkomst.
Wij hebben een heel inspirerend en breed geschakeerd programma samengesteld, waar wij graag zoveel mogelijk collega’s in het veld van willen laten profiteren. Dat is met het nu toegestane aantal deelnemers verre van mogelijk en dat vinden we zonde van het aanbod.

Maar…. Van uitstel komt in dit geval zeker geen afstel!
Wij kunnen nu al het signaal Save the date afgeven. De HB conferentie wordt in zijn geheel verplaatst naar donderdag 30 september 2021.

Dezelfde locatie, hetzelfde programma, dezelfde sprekers die hun kennis en kunde zullen delen. Wij gaan er bovendien vol optimisme vanuit dat we elkaar tegen die tijd weer zonder gezondheidsrisico’s kunnen ontmoeten en beduidend meer mensen kunnen verwelkomen dan straks op 8 oktober toch al het geval zou zijn.

NB: Wel of geen conferentie, wij gaan uiteraard door met het versterken van het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. In de vorm van scholing, intervisie, de inzet van onze HB experts en begeleiding van scholen op basis van hun specifieke hulpvragen.