Alle categorie berichten

HB leerlingkaart beschikbaar

29 oktober 2020

Samen met een ‘meedenktank’ vanuit een aantal basisscholen, heeft Fanny Cattenstart – een van de HB-experts van ons samenwerkingsverband – een Leerlingkaart ontwikkeld waarmee leerkrachten de ondersteuning aan meer- en hoogbegaafde leerlingen in hun groep in één overzicht bij elkaar kunnen brengen. De kaart is op te vatten als een overzichtelijk plan dat richting geeft aan een passende en haalbare aanpak voor de leerling in de groep. Bij het invullen van deze leerlingenkaart vormen de doelen- en vaardigheidslijsten van het SLO een belangrijke bron van informatie.

Zowel het format van de Leerlingkaart als de bijbehorende lijsten zijn als downloads te vinden rechtsonder op de projectpagina Versterken Onderwijs aan Hoogbegaafde leerlingen.

 

Voor veruit de meeste meer- en hoogbegaafde leerlingen biedt het hierboven beschreven beknopte plan voldoende aanknopingspunten. Voor die enkele hoogbegaafde leerling waarbij sprake is van meer complexe onderwijsbehoeften en bij wie goede afstemming duidelijk méér vraagt van een school, is een uitgebreider OPP ontwikkeld. In dit omvangrijkere OPP worden álle – schoolse én niet schoolse - factoren beschreven die een rol spelen bij de ontwikkeling van de betreffende leerling op alle fronten. Op basis van die inventarisatie worden vervolgens de onderwijsbehoeften specifiek in kaart gebracht en daaruit vloeit voort een hangdelingsgerichte aanpak op basis van heldere doelen en met ingebouwde evaluatiemomenten. Dit OPP is bijna klaar en zal in de loop van de komende weken te vinden zijn op de eerder genoemde projectpagina.

NB: Deze documenten zijn zoals aangegeven ontwikkeld samen met onderwijscollega’s (IB-ers en HB-specialisten) en bedoeld als hulpmiddel voor scholen. Het staat scholen vrij ze al dan niet te gebruiken en/of aan te passen aan de eigen situatie.