Alle nieuwsberichten

Terugkijken om vooruit te dromen

30 maart 2021

Komende maand ontmoeten de directeuren van de scholen in Zuid-Kennemerland elkaar – online - tijdens de jaarlijkse gebiedsgesprekken met het samenwerkingsverband PO-ZK. Wat heb je het afgelopen jaar gerealiseerd als het gaat om goed en op jouw leerlingen afgestemd onderwijs? Wat heb je geleerd in dit bijzondere schooljaar? Waar zit de winst voor de toekomst?

We kijken samen terug om met elkaar vooruit te kunnen dromen!

Vorig jaar rond deze tijd zaten we midden in de eerste lockdown en brachten we als alternatief voor de gebiedsgesprekken het boekje Sleutelmomenten uit, vol voorbeelden van good practices op onze scholen. Dit jaar treffen wij elkaar om dezelfde reden online. De gebiedsgesprekken maken deel uit van de kwaliteitszorg van PO-ZK en zijn bedoeld om met elkaar zicht te krijgen op hoe onze gezamenlijke doelen worden behaald met de inzet van passend onderwijsmiddelen.

Het thema van deze gebiedsgesprekken is Schoolweging en Spreiding. Hoe geeft het nieuwe wegingskader van de Onderwijsinspectie in de praktijk handvatten voor de ontwikkeling van je school, je buurscholen en ons samenwerkingsverband als geheel?

De uitwisseling staat centraal bij deze sessies en die hebben we dus – ondanks de beperkingen – op verschillende manieren georganiseerd. Deels plenair, zodat álle scholen hun voordeel kunnen doen met de vondsten en ervaringen van collega’s. Deels in breakout rooms en deels door elkaar in tweetallen telefonisch op te zoeken en – tijdens een wandeling in de buitenlucht? – met elkaar van gedachten te wisselen over waar de uitdagingen en obstakels nog liggen als het gaat om passend onderwijs. Wat kun je op jouw school al wel realiseren en in welke situaties kies je voor verwijzing? Wat kun je hierin van elkaar leren? En waar liggen je behoeften; wat heb jij nodig van collega-directeuren, het bestuur of het samenwerkingsverband?

Goed onderwijs maak je samen!

Maroes Albers
Directeur POZK