Alle categorie berichten

Deelname DWS komend schooljaar

28 april 2021

De Day a Weekschool Zuid-Kennemerland biedt momenteel plaats aan 126 leerlingen, verdeeld over zeven groepen op onze vier locaties (Antoniusschool in Aerdenhout, Bornwaterschool in Bloemendaal, Brandaris in Haarlem en Zuiderpolderschool in Haarlem). Hoewel DWS gedurende dit schooljaar helaas grotendeels online moet werken, voorzien we hiermee ook in deze periode in de broodnodige uitdaging voor leerlingen die niet voldoende hebben aan het extra aanbod op hun eigen school. Inmiddels nemen 49 scholen uit ons werkgebied deel aan DWS. Zoals ieder jaar inventariseren we ook nu of er nieuwe scholen zijn die willen aanhaken. Deze scholen kunnen hun interesse via het eigen bestuur kenbaar maken vóór 20 mei 2021.

Wat verwachten wij van scholen bij deelname aan DWS?
Iedere deelnemende school stelt een DWS contactpersoon aan die tussen augustus en december 2021 een aantal verplichte voorbereidende bijeenkomsten bijwoont. Deze contactpersoon organiseert en coördineert vervolgens jaarlijks de DWS-screening op de school. De uitkomsten van die screening – waarbij duidelijk wordt welke leerlingen mogelijk in aanmerking komen voor DWS - worden in november 2021 besproken met de DWS-coördinatoren van het samenwerkingsverband. Samen beslissen we welke leerlingen vanaf januari 2022 kunnen gaan deelnemen aan DWS. Het gaat daarbij om leerlingen uit de groepen 5, 6 en 7 die gedurende het kalenderjaar 30 dagen les krijgen op een DWS-locatie.

Criteria
Voor scholen die willen aanhaken bij DWS is het goed om te weten dat een van de criteria voor deelname is dat er op school een degelijk extra aanbod is voor cognitief zeer sterke leerlingen, náást het reguliere uitdagende aanbod in de groep op basis van differentiatie op drie niveaus.

Heb je interesse?
Laat dit dan weten via je eigen schoolbestuur vóór 20 mei 2021.
Wij kunnen dan bekijken welke mogelijkheden er zijn voor deelname.

Voor vragen kun je terecht bij de DWS coördinatoren: Maria Zaal (m.zaal@po-zk.nl); Sandra Schelfaut (s.schelfaut@po-zk.nl) en Willeke Heijkoop (w.heijkoop@po-zk.nl)