Alle categorie berichten

Aanmelden HB conferentie kan nog!

30 augustus 2021

Wie deel wil nemen aan de Conferentie Hoogbegaafdheid op donderdag 30 september kan zich alleen deze week nog inschrijven via deze link.

BELANRIJK! We verzoeken iedereen die zich al eerder had ingeschreven om zich opnieuw aan te melden. Dit doen we om zeker te weten dat de lijst met aanmeldingen voor 30 september actueel is. Mochten er meer aanmeldingen zijn dan we aan kunnen, dan krijg je voorrang als je ook al op de ‘oude’ lijst stond.

Na de aangekondigde persconferentie m.b.t. de Covid-19 maatregelen - voor 20 september - weten we hoeveel mensen we mogen ontvangen. We gaan daarbij uit van de richtlijnen die al eerder golden voor deelname. Per school kun je maximaal twee personen aanmelden, van wie er sowieso één aan de conferentie kan deelnemen. (Afhankelijk van het toegestane totaal aantal bezoekers.)

Na je aanmelding via de website ontvang je een bevestiging. Dit is (helaas) nog geen deelnamebewijs; dat volgt hopelijk nadat we weten hoeveel personen we daadwerkelijk kunnen ontvangen.