Alle categorie berichten

Materiaal HB Conferentie + PO-VO

13 oktober 2021

Conferentie Hoogbegaafdheid
Na de zeer geslaagde Conferentie Hoogbegaafheid van 30 september jongstleden, hebben wij zoals beloofd zoveel mogelijk informatie vanuit de verschillende workshops bij elkaar gebracht op de website. Je vindt de opbrengsten van de Conferentie onder het kopje Professionalisering > IB-Netwerkbijeenkomsten 2021-2022. 

Checklist MDO jonge instromers VO
Verder wijzen we je graag nogmaals op de informatie m.b.t. de (versnelde) instroom van jonge leerlingen in het VO die tijdens de bijeenkomsten rondom de overstap van PO naar VO aan de orde kwam. In sommige gevallen - maar niet altijd - is het noodzakelijk om deze leerlingen met een MDO over te dragen naar het VO. Er is een checklist opgesteld om te weten wanneer dit wenselijk is. Deze vind je op de website onder het kopje Schoolwisseling > Overgang PO-VO > MDO-overdracht.