Alle categorie berichten

Aanbod HB schooljaar 22-23

28 juni 2022

Zoals eerder aangegeven, ronden we het gesubsidieerde project Versterken onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen komend schooljaar af. Dat betekent dat de inzet van de externe HB experts - Marijke Schekkerman, Fanny Cattenstart en Marian Plat - in de loop van komend schooljaar wordt afgebouwd. Scholen kunnen nog tot december 2022 een beroep doen op hun expertise door een hulpvraag te sturen naar projectleider Willeke Heijkoop w.heijkoop@po-zk.nl.
Natuurlijk verdwijnt het thema Hoogbegaafdheid hiermee niet van onze agenda. Komend schooljaar zetten we in op het bijeenbrengen van de inmiddels opgeleide Specialisten Hoogbegaafdheid op onze scholen. Zodat zij d.m.v. het uitwisselen van good practice en andere ervaringen hun kennis en kunde nog verder kunnen verdiepen en waar mogelijk kunnen delen met collega's. Hierover meer na de zomervakantie!

Ook is er komend schooljaar weer gelegenheid om deel te nemen aan HB Intervisiegroepen o.l.v. onze experts. Bovendien zal in ons scholingsaanbod wederom aandacht zijn voor de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen. Zo zal Marian Plat op 17 november een leerkrachtmiddag verzorgen rondom het 'aan' krijgen - en houden - van HB-leerlingen. Hou de agenda in de gaten voor tijdig aanmelden!

Fanny Cattenstart zal tot december 2022 eenmalige team-worksops verzorgen op de volgende gebieden: Het signaleren van een ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafdheid; Compacten en Verrijken; Werken met de taxonomie van Bloom en Doorzetten en durven falen/Mindset. Meer informatie over de inhoud van de verschillende workshops vind je hier