Passend onderwijs in Zuid-kennemerland

Waar kunt u allemaal mee te maken krijgen op school wanneer het passend onderwijs betreft? Wij hebben op basis van de meest voorkomende vragen een selectie gemaakt van onderwerpen die regelmatig spelen bij ouders. De meeste vragen zijn zeer persoonlijk en specifiek voor uw kind. U kunt altijd contact met ons opnemen om uw eigen situatie te overleggen. Kijkt u ook eens naar onze brochures:


Passend onderwijs

Het ministerie heeft een duidelijke film gemaakt over passend onderwijs.

Het onderwijsprofiel

Scholen hebben allemaal een onderwijsprofiel. In het onderwijsprofiel beschrijft uw school hoe zij het onderwijs heeft georganiseerd in een basisaanpak, een breedteaanpak en plusaanpak. U kunt met de school overleggen over de aanpak die zij inzetten voor uw kind.

U vindt een link naar de onderwijsprofielen van een betreffende school via onze scholenkaart.

De onderwijsconsulent

Iedere school heeft de beschikking over een onderwijsconsulent vanuit het samenwerkingsverband. De onderwijsconsulent ondersteunt uw school bij de ontwikkeling van het onderwijs en richt zich met name op de intern begeleider en de directeur. Dit gebeurt op vraag van de school. De ondersteuning kan plaatsvinden op verschillende gebieden zoals lesmethoden, leeropbrengsten, differentiatie in de klas en vragen over de individuele aanpak van leerlingen. Bij gerichte vragen over een groep of over een leerling werkt de onderwijsconsulent nauw samen met de consulenten gedrag van het samenwerkingsverband.

De consulent gedrag

Het samenwerkingsverband heeft ook consulenten gedrag in dienst. De consulent gedrag ondersteunt op verzoek van de school of de onderwijsconsulent bij hulpvragen in de klas. Deze ondersteuning is gericht op de leerkracht en de leerlingen. Er zijn consulenten gedrag met deskundigheid op het gebied van autisme, omgaan met gedrag, werkhoudingsvragen, begeleiding van langdurig zieke kinderen en van leermoeilijkheden.

Schoolwisseling

Het kan voorkomen dat de school waar uw kind nu naartoe gaat, niet de juiste blijkt. U bent het erover eens dat uw kind op een andere school onderwijs kan krijgen dat beter aansluit bij de behoefte van uw kind. Samen met de school vindt u dat een overstap naar een andere school op dit moment een goede keus is voor uw kind. Betreft het een overstap naar een andere basisschool, dan regelt u dit met de directeur van de eigen school. Kijk ook gerust even op onze scholenkaart. Betreft het een overstap naar het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs, dan vindt u de stappen voor een overstap in onze ouderfolder. De ouderfolder is op papier ook beschikbaar via uw school.

Twijfelt u of het speciaal (basis)onderwijs een goede keus is? Voordat u beslist, neemt u gerust contact op met Henriëtte Lemmen of Petra den Boer om uw wensen en de mogelijkheden te bespreken.   

Organogram

Hoe ziet onze organisatie er uit: Organogram PO-ZK.pdf