Leesonderwijs en dyslexie

Het afgelopen jaar heeft het samenwerkingsverband een intensiveringsprogramma met een bijbehorend stroomdiagram ontwikkeld voor het leesonderwijs in de groepen 1 tot en met 4. Hierin kun je teruglezen wanneer je welk zorgniveau aanbiedt en welke interventies daarvoor geschikt zijn. Scholen kunnen deze documenten raadplegen als ze behoefte hebben om hun leesonderwijs te verbeteren. In een speciaal hiervoor georganiseerde Dyslexie Denktank hebben mensen van Onderwijs Advies, het IWAL en het Dyslexiecollectief samen met intern begeleiders van verschillende basisscholen (De Veronica, De Dreefschool en de SAB) het programma gelezen, van input voorzien en aanvullingen gegeven.

Reactie vanuit de Denktank Dyslexie

Zowel vanuit de aanbieders als vanuit de scholen waren de ervaringen om deel te nemen aan de Denktank heel positief.

“Inspirerende bijeenkomst. Winstpunt transitie zorg. Vaker bij elkaar aan tafel. Stuk zit goed in elkaar, mooi stuk!”

“Fijn om te sparren. Wellicht de vragen nog verder oppakken. Ook fijn om als school bevestiging te krijgen (een checklist). Zijn we dyslexie proof?”

“Zinvol, complimenten voor het stuk. Een stap in de goede richting.”

Vervolg

Uit de denktank zijn meerdere ideeën voortgekomen om het leesonderwijs en leesproblemen (dyslexie) blijvend op de kaart te zetten. Zoals het organiseren van intervisie speciaal gericht op middenbouwleerkrachten, samenwerking met behandelaars uitbreiden en/of het ontwikkelen van informatiefolders per leerjaar voor ouders en school. In het komende schooljaar wordt dit verder uitgewerkt.

Wil je hier meer over weten, of wil je meedenken? Neem dan contact op met Johanneke Mijnhardt

Doel

Het geven van goed leesonderwijs en het behouden van goede en betaalbare dyslexiezorg.

Product

  • Up-date september 2018

    Het intensiveringsprogramma wordt op dit moment aangepast aan de nieuwe "Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 bij het vermoeden van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie", die in februari 2018 is uitgebracht door het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie en het Expertisecentrum Nederland. Deze handreiking is hiernaast te vinden.