Impulstraject Onderwijs en Jeugdhulp

Het Impulstraject Onderwijs & Jeugdhulp versterkt de samenwerking tussen de verschillende partners vanuit Onderwijs en Jeugdhulp op school. Dit doen we door een stevig kernteam op te zetten. Vaste leden van het kernteam zijn: de CJG-coach, de jeugdarts (en verpleegkundige) van de GGD, de leerplichtambtenaar, de intern begeleider en de directeur van de school.

Procesbegeleider

Per 1 november 2018 is voor dit project een procesbegeleider aangesteld vanuit de gemeente: Joyce van der Zwart. Joyce gaat scholen begeleiden in het impulstraject Onderwijs en Jeugdhulp.

Joyce: "ik kom uit de jeugdhulpverlening en heb de afgelopen 6 jaar als CJG Coach in Haarlem gewerkt (stadsdeel Centrum Zuid West). Vanuit die functie heb ik veel opgetrokken en samengewerkt met scholen. De verbinding met scholen heb ik als zeer waardevol ervaren. Ik ben erg enthousiast over het impulstraject en zie uit naar de samenwerking met het kernteam van de scholen."

Doel

Aan het einde van het traject kunnen alle partners (school, CJG, GGD en LPA) gezamenlijk de volgende vraag beantwoorden:

“Hoe werken de partijen effectief met elkaar en met ouders samen in de hele keten van gebeurtenissen ten einde kinderen gezond en veilig te laten opgroeien met een doorgaande schoolloopbaan op een passende plek?”

Werkwijze

In twee bijeenkomsten van 1,5 uur, verspreid over het schooljaar, bouwen jullie aan een casus waardoor het kernteam op jullie school wordt neergezet. Dit proces wordt gecoördineerd door de procesbegeleider en het Samenwerkingsverband. Aan het einde van het traject is er in ieder geval antwoord gegeven op de volgende vragen: Wie zijn de leden van mijn kernteam? Welke expertise hebben we in huis? Welke routes kan ik bewandelen? En hoe gaan we elkaar in de toekomst blijven vinden?

In de twee bijeenkomsten, verzorgd door de procesbegeleider, komen de volgende onderwerpen aan bod: nabijheid, beschikbaarheid en samen professionaliseren. Na de bijeenkomsten hebben de betrokkenen met elkaar bedacht hoe zij in hun samenwerking vorm en inhoud gaan geven aan deze thema’s. 

Product

Schematische weergave van het kernteam: "de cirkel van invloed" rondom de school.