ik + jij = wij / Samenwerken aan een positieve groep

De consulenten gedrag worden met regelmaat gevraagd om in een groep te komen kijken waar, door welke oorzaak dan ook, de groepsdynamiek negatief verstoord is. Leerkrachten zoeken handvatten om de sfeer in de groep weer ten positieve te keren. Goed onderwijs en goede extra ondersteuning op gedrag valt of staat met de leerkracht. Investeren in hen, is investeren in een positieve toekomst van leerlingen. De consulenten gedrag werken gezamenlijk met de leerkracht op en voorzien de leerkrachten van extra tools om grip te krijgen/houden op de groepsdynamiek in een groep.

Doel

De leerkrachten krijgen door good practice inzicht in eigen handelen en worden voorzien van handvatten en activiteiten om de groepssfeer te verbeteren in hun groep. De leerkracht is zich meer bewust wat positieve feedback doet, een doel is dan ook dat de leerkracht groei laat zien in positieve controle. Verder denken de leerlingen mee over de oplossingen, zo werken ze mee aan het zelf verbeteren van de groepsdynamiek. Tevens leert de leerkracht gedrag van leerlingen te analyseren en oefent men om te achterhalen welke opvattingen de basis vormen voor bepaald gedrag.

Werkwijze

De consulent gedrag ondersteunt in een lessencyclus de leerkracht op het verbeteren van de groepssfeer. De eerste 3 lessen zijn de basislessen die gegeven worden door de consulent gedrag, hierbij heeft de leerkracht een ondersteunende rol (co-teaching). De laatste 3 lessen zijn op maat, waarbij gekeken wordt naar de specifieke hulpvraag van de groep en leerkracht. In deze lessen neemt de leerkracht de leidende rol en de consulent de ondersteunende. De leerkracht kan voor deze lessen putten uit een keuzemenu met activiteiten die aansluiten bij de verschillende thema's binnen groepsvorming. De cyclus start met een intake en observatie, halverwege is optioneel een oudercontactmoment te organiseren en is er een tussenevaluatie en als afsluiting een evaluatiemoment.

Tijdsinvestering

Voor de leerkracht: intake/ 6 lessen inclusief nagesprek/ tussenevaluatie/ optioneel oudercontactmoment / eindevaluatie

Voor IB: intake/ tussenevaluatie/ eindevaluatie en optioneel oudercontactmoment

Product

Lessencyclus gericht op het verbeteren van de groepsdynamiek voor groep 5 t/m 8, waarbij er een keuzemenu beschikbaar is voor alle thema's binnen groepsdynamiek. 

De pilotfase is nu van start gegaan. Consulent Wendela is gestart met een traject in groep 5 van de Don Boscoschool, consulent Nienke is gestart met een traject in groep 5 van de Hannie Schaftschool te Zandvoort. Is je interesse gewekt en wil je meer weten over hoe de pilot verloopt, neem dan contact op met Wendela of Nienke.

Consulenten

Nienke Bolderheij en Wendela Weel