Warme overdracht PO-VO

Vanaf het schooljaar 2018-2019 is de Eigen Wijzer een instrument wat door alle leerlingen in groep 8 in Zuid-Kennemerland wordt ingevuld. Alle besturen hebben besloten dat de Eigen Wijzer een vast onderdeel uitmaakt van de overgang van PO naar VO.

De leerlingen van groep 7 vullen dit formulier in voor een goede overdracht naar groep 8. De leerlingen van groep 8 doen dit bij hun overstap naar het voortgezet onderwijs. De vormgeving van beide documenten lijkt sterk op elkaar, voor groep 8 is vooral gekozen voor terminologie zoals gebruikt wordt in het voortgezet onderwijs.

Eigen Wijzer in de praktijk

In onderstaande film vertellen een aantal leerlingen van de Peppelaer en de Bos en Vaart over hun ervaringen met de Eigen Wijzer. Deze leerlingen hebben de overstap gemaakt naar het VO.

Het blijkt dat basisscholen dit formulier vaak breder inzetten dan voor het primaire doel (de warme overdracht van PO naar VO), het heeft er voor gezorgd dat leerkrachten meer dan voorheen individuele gesprekken voeren. De VO-scholen zijn over het algemeen positief over de documenten die binnekomen. Zij gebruiken de Eigen Wijzer tijdens hun mentorlessen.

Overdracht

Het is de bedoeling dat de Eigen Wijzers aan het voortgezet onderwijs worden overgedragen tijdens de centrale warme overdrachtsgesprekken die georganiseerd worden in april. De groepsleerkracht van groep 8 kan dan de formulieren persoonlijk overhandigen aan de desbetreffende collega uit het voortgezet onderwijs.

Voor leerlingen die middels een MDO aangemeld worden bij het voortgezet onderwijs kan de Eigen Wijzer rechtstreeks naar de desbetreffende VO-school. Voor deze leerlingen is er ook het MDO-kindformulier. (zie Schoolwisseling PO-VO)