Groepsplannen en 4D

Naar aanleiding van de trajecten rondom het onderwijsprofiel, het opbrengstgericht werken dat daarmee samenhangt en het aanbod van 4D vanuit het samenwerkingsverband, zetten we een volgende stap: het werken met 4D waarden op leerkrachtniveau. Waar tot op heden de 4D waarden met name gebruikt werden op directieniveau, voor het bepalen van de schoolnorm en het stellen van doelen, gaat dit project aandacht besteden aan hoe leerkrachten in de klas, via hun groepsplannen, met 4D kunnen werken.

Leerkrachten zullen ondervinden dat ze aan de hand van 4D waarden:

  • een betere analyse maken van het niveau van de leerlingen in hun klas
  • eenvoudiger informatie over leerlingen kunnen uitwisselen met collega’s, en ook vakoverstijgend
  • een goed beredeneerde uitspraak kunnen doen over de koppeling van de lesstof aan de doelen van de leerlingen (per groep: plus – basis – breedte)


Heb je interesse als school om deel te nemen of wil je meer weten over het project, neem dan contact op met ons!

Doel

In dit project zullen intern begeleiders en directeuren van ten minste 5 scholen begeleid worden in het implementeren van 4D in groepsplannen en in de klas. Het implementatietraject zoals dat is uitgevoerd op de Bos en Vaart school zal hiervoor als uitgangspunt dienen.

Product

Een serie van 5 implementatietrajecten om 4D te integreren in groepsplannen.

Wat is 4D precies?

Om alvast te horen wat 4D is, en hoe scholen ermee werken, hebben we wat filmpjes gemaakt.