Verwijsindex

“ik koppel mijn naam aan jouw naam, zodat anderen weten dat ik jou ken”

De gemeenten in Zuid-Kennemerland willen dat alle professionals rondom leerlingen zich aansluiten bij de Verwijsindex. De leerkrachten op de scholen van ons samenwerkingsverband zijn de professionals die dagelijks hun best doen om hun leerlingen zo goed mogelijk te helpen bij hun ontwikkeling en het opgroeien in de maatschappij. De school wil in bijzondere gevallen ook andere professionals in Kennemerland op de hoogte stellen van de extra aandacht die de school geeft. De school kan hun aanpak ook verbeteren en afstemmen als zij op de hoogte zijn van de aanpak van andere professionals.

De Verwijsindex is een digitaal samenwerkingsinstrument om een ‘match’ te maken tussen professionals zoals leerkrachten, hulpverleners en begeleiders in heel Nederland. De samenwerking tussen professionals van instellingen kan sneller op gang komen doordat bekend is wie contact hebben met een bepaald kind of jongere. De Verwijsindex is opgenomen in de wijziging van de Wet op de jeugzorg en daarmee verplicht voor alle professionals in de jeugdketen.

Wilt u gebruik maken van de Verwijsindex? Log in: www.multisignaal.nl

Meer informatie:

 

De provincie Friesland heeft een filmpje met duidelijke voorlichting voor ouders over de Verwijsindex laten maken. De koppeling naar het filmpje is: www.verwijsindex.tv/ouders

Ook op Youtube.com staat een filmpje (uit Rotterdam) over de Verwijsindex: http://www.youtube.com/watch?v=JZKNR5ZpueU