Agenda

Help, ik krijg een combinatiegroep! Uitdagingen en kansen

  • 3 juni 15:30 tot 3 juni 17:30
  • Locatie: Schipholpoort 2, Haarlem

Je wist het natuurlijk wel, je hebt zelf met overtuiging ‘ja' gezegd, maar nu je op het formatieplaatje je naam ziet staan bij een combinatiegroep, denk je toch even: Help! Hoe doe je dat, twee (of drie) leerjaren in één groep? Hoe organiseer je de ondersteuning en de verschillende instructie(s) in je groep op een planmatige manier? Hoe zorg je voor een goed lopend
klassenmanagement en hou je tegelijkertijd oog voor ieder individu in je groep?

Tijdens deze middag belichten we de uitdagingen, maar zeker ook de kansen die een combinatiegroep kan bieden. We gaan praktisch aan de slag, vanuit een oplossingsgerichte visie op deze materie. Zodat je straks in het nieuwe schooljaar een goede
start kunt maken in jouw combinatiegroep.

 

Door: Nienke Bolderheij, Onderwijsconsulent PO-ZK