Sleutelmomenten
zo maken wij samen

goed onderwijs 

Samenwerkingsverband PO-ZK

De Vereniging Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland, is een samenwerking van 19 schoolbesturen. In totaal telt dit verband 90 scholen voor basisonderwijs waarvan 6 scholen voor gespecialiseerd onderwijs. De scholen die deelnemen aan het SWV tellen in totaal ongeveer 22.000 leerlingen.

Waar staat het samenwerkingsverband voor?
De algemene doelstelling van het samenwerkingsverband is:

“Passend onderwijs betekent voor ons samenwerkingsverband dat wij onderwijs aanbieden voor iedere leerling passend bij zijn of haar onderwijsbehoefte en mogelijkheden. Het is onze ambitie om al binnen het regulier basisonderwijs, en waar nodig in het speciaal (basis) onderwijs, een zodanig gedifferentieerd onderwijsaanbod te creëren dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.”

 

Doelstellingen

Dit leidt tot de onderstaande doelstellingen uit het ondersteuningsplan 'Goed onderwijs maak je samen'.

  1. Ondersteunen en faciliteren van goed onderwijs op de scholen.
  2. Samenwerking met de zorgpartners.
  3. De zorg voor een dekkend netwerk voor alle leerlingen.
  4. Betrokkenen zelf passend laten arrangeren naar specifieke onderwijsvoorzieningen.
  5. Ondersteuning van ouders.
  6. De financiële beheersbaarheid en transparantie bewaken.
  7. Een transparante organisatie zijn.