BAO-BAO formulieren

In het samenwerkingsverband vinden verplaatsingen plaats van de ene naar de andere basisschool binnen Zuid-Kennemerland. Het samenwerkingsverband heeft richtlijnen opgesteld over de handelswijze bij de overstap betrokken basisscholen. Deze richtlijn is ook onderdeel van de schoolgids van de scholen.

Wanneer een leerling overgaat naar een andere reguliere basisschool kunt u gebruik maken van onderstaand formulier. In het directienetwerk van maart 2015 zijn hier aanvullende afspraken over gemaakt.

 

Overgang en extra onderwijsbehoeften
De meeste verplaatsingen zijn over het algemeen geen enkel probleem, maar vragen extra aandacht waar het een leerling met extra onderwijsbehoeften betreft. Dit was in het verleden ook een aandachtspunt, maar heeft door de invoering van TOP-initiatief ook een financiële kant gekregen. Het heeft geleid tot contracten tussen schooldirecteuren om afspraken te maken over eventuele kosten bij een verwijzing. In sommige gevallen leidt dit tot een nauwe samenwerking tussen basisscholen, maar in andere gevallen leidt dit tot een onwenselijk onderhandelen over voorwaardes, bedragen en termijnen.

Daar waar het niet gaat om een verhuizing en waarbij beide schooldirecteuren aangeven dat het een leerling betreft met extra onderwijsbehoefte, is de verwijzende school nog twee jaar financieel zorgplichtig bij een eventuele verwijzing naar het SO of het SBO. De nieuwe school is zelf verantwoordelijk voor de inzet voor extra ondersteuning op school of extern onderzoek. De basisscholen geven een dergelijke schoolwisseling, in overleg met ouders, door aan het samenwerkingsverband.